Obavijest za prijavitelje o primjeni Odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020.

Objavljeno - 19.12.2018.

U listopadu 2018. godine na snagu je stupila ODLUKA O OBVEZI PROVEDBE PRETHODNE  (EX-ANTE) KONTROLE JAVNIH NABAVA U OKVIRU PROJEKATA KOJI SE NAMJERAVAJU SUFINANCIRATI I SUFINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 87/2018) kojom se obvezuju javni i sektorski naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti i dostavljati nadležnom tijelu dokumentaciju o nabavi na prethodnu (ex-ante) provjeru.

Ovim putem obavještavamo sve (potencijalne) prijavitelje koji su i obveznici primjene predmetne Odluke da dokumentaciju o nabavi na prethodnu(ex-ante) provjeru mogu dostaviti nadležnom Posredničkom tijelu razine 2 (nadležnost se utvrđuje prema specifičnom cilju (SC) iz kojeg se projekt namjerava sufinancirati, u skladu s Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«(Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak – relevantne informacije nalaze se u tabličnom prikazu koji je kao Prilog sastavni dio predmetne Uredbe). Također, relevantnu informaciju u tom kontekstu će prijaviteljima za koje je unaprijed određeno da sudjeluju u postupku dodjele bespovratnih sredstava dati i nadležno Posredničko tijelo razine 1 (nadležnost se utvrđuje u skladu s gore citiranom Uredbom, na opisani način).Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X