Natječaji

Veliki projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Status

Otvoren
Od 30.12.2019.
Do 02.03.2020.

Vrsta poziva

Veliki projekt

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.09.1.1.02

Područje

Edukacija

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu (FOI).

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 996.310.200,00 HRK, od čega je:

  • iznos sredstava iz EFRR-a 846.863.670,00 HRK (85 %);
  • iznos nacionalnih sredstava 149.446.530,00 HRK (15 %).

Vrijednost natječaja

996.310.200,00 kn

Fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak

U okviru ovog Poziva planira se provedba Velikog projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koji uključuje aktivnosti navedene u točki 2.6. Sažetka poziva i to u najmanje 91% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Poziv za veliki projekt e-Škole predviđa cjelovitu informatizaciju administracije, poučavanja i učenja unutar škola kako bi se osiguralo da najmanje 85% javnih škola u Republici Hrvatskoj poboljša digitalnu zrelost za jednu razinu u skladu s Digitalnom agendom za Europu te s nacionalnom Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj 2016. – 2020. Nadalje, poziv je u skladu s pod-ciljem 2.6 te pod-ciljem 7.5. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, obzirom na pretpostavku da informatički pismeni nastavnici i učenici koriste IKT u obrazovanju na dnevnoj razini, uključujući administrativne e–usluge i e–usluge za poučavanje i učenje, omogućujući tako učenicima da postanu kompetitivni zaposlenici na tržištu rada sutrašnjice.

Ovim Pozivom planiraju se provesti aktivnosti velikog projekta e-Škole u najmanje 91% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj temeljem rezultata aktivnosti projekta e–Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) (referentni broj KK.09.1.1.01.0001) i obuhvatiti sve segmente implementirane navedenim pilot projektom, koji je završio s provedbom 31. kolovoza 2018. godine. Temeljem provedenih aktivnosti pilot-projekta donijete su preporuke za implementaciju sustava digitalno zrelih škola kroz testiranje i evaluaciju primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim i poslovnim procesima u početnih 10% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (pilot-projekt obuhvatio je 151 školu), u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e—usluga (kategorije relevantne za OPKK).

Opći cilj:

• Pridonijeti jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Specifični ciljevi:

• Implementirati sustav digitalno zrelih škola kroz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim i poslovnim procesima u najmanje 91% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e—usluga (kategorije relevantne za OPKK).

• Podići razinu digitalne zrelosti za jednu razinu u najmanje 85% javnih osnovnih i srednjih škola u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e—usluga (kategorije relevantne za OPKK).

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

Sve detaljne informacije možete pronaći na internetskoj poveznici ovdje

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X