Natječaji

Veliki projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Status

Zatvoren
02.03.2020.

Vrsta poziva

Veliki projekt

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.09.1.1.02

Područje

Edukacija

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu (FOI).

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 996.310.200,00 HRK, od čega je:

  • iznos sredstava iz EFRR-a 846.863.670,00 HRK (85 %);
  • iznos nacionalnih sredstava 149.446.530,00 HRK (15 %).

Vrijednost natječaja

996.310.200,00 kn

Fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak

U okviru ovog Poziva planira se provedba Velikog projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koji uključuje aktivnosti navedene u točki 2.6. Sažetka poziva i to u najmanje 91% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Poziv za veliki projekt e-Škole predviđa cjelovitu informatizaciju administracije, poučavanja i učenja unutar škola kako bi se osiguralo da najmanje 85% javnih škola u Republici Hrvatskoj poboljša digitalnu zrelost za jednu razinu u skladu s Digitalnom agendom za Europu te s nacionalnom Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj 2016. – 2020. Nadalje, poziv je u skladu s pod-ciljem 2.6 te pod-ciljem 7.5. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, obzirom na pretpostavku da informatički pismeni nastavnici i učenici koriste IKT u obrazovanju na dnevnoj razini, uključujući administrativne e–usluge i e–usluge za poučavanje i učenje, omogućujući tako učenicima da postanu kompetitivni zaposlenici na tržištu rada sutrašnjice.

Ovim Pozivom planiraju se provesti aktivnosti velikog projekta e-Škole u najmanje 91% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj temeljem rezultata aktivnosti projekta e–Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) (referentni broj KK.09.1.1.01.0001) i obuhvatiti sve segmente implementirane navedenim pilot projektom, koji je završio s provedbom 31. kolovoza 2018. godine. Temeljem provedenih aktivnosti pilot-projekta donijete su preporuke za implementaciju sustava digitalno zrelih škola kroz testiranje i evaluaciju primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim i poslovnim procesima u početnih 10% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (pilot-projekt obuhvatio je 151 školu), u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e—usluga (kategorije relevantne za OPKK).

Opći cilj:

• Pridonijeti jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Specifični ciljevi:

• Implementirati sustav digitalno zrelih škola kroz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim i poslovnim procesima u najmanje 91% javnih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e—usluga (kategorije relevantne za OPKK).

• Podići razinu digitalne zrelosti za jednu razinu u najmanje 85% javnih osnovnih i srednjih škola u kategorijama resursa i infrastrukture informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i e—usluga (kategorije relevantne za OPKK).

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

Sve detaljne informacije možete pronaći na internetskoj poveznici ovdje

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X