Natječaji

Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Status

Zatvoren
16.10.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.12

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Potporne institucije za poduzetnike

Vrijednost natječaja

22.800.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Ovim Pozivom želi se potaknuti pružanje usluga za MSP–ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Svrha Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, nadogradnja postojećih web-stranica PPI te povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.

Prihvatljivi prijavitelji: PPI-jevi  koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodne zoname osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj

Ukupna alokacija: 22.800.000,00  HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 100.000,00 HRK, a najviši 600.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 75 % prihvatljivih troškova.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi u razdoblju od 16. kolovoza 2019. od 11:00:00 sati do 16. listopada 2019. u 11:00:00 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu P22-PPI@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST (14.08.2019.)

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)” (KK.03.1.2.12.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”, referentne oznake: KK.03.1.2.12. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 7. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama 1. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjen je sljedeći dokument:

  • Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Informativne radionice

Važna obavijest (6. rujna 2019.)

Informativna radionica za prijavitelje

Radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ održat će se u četvrtak, 19. rujna 2019., s početkom u 13.00 sati u Velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2lDpbNe

Prezentacija s informativne radionice

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane u Zagrebu, 19. rujna 2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6106 282
info@mingo.hr
www.mingo.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X