Natječaji

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

Status

Zatvoren
15.09.2020.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.21

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partneri i partnerske organizacije nisu dopušteni na ovom ograničenom pozivu.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 148.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

148.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1.         Cilj poziva

Predmet Poziva

Predmet ovog Poziva je sanacija dijela odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“, jednog od najvećih nesaniranih odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj u skladu s mjerom 1.4.4 Plana gospodarenja otpadom i mjerom 14.3. Sanacija odlagališta Karepovac Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

Svrha (cilj) Poziva

Svrha ovog Poziva je sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, u dijelu u kojem je prestalo s radom, odnosno aktivnim korištenjem, te se nakon sanacije isto u tom dijelu više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

2.         Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 148.000.000,00 HRK.

3.         Predviđeni intenzitet potpore

Intenzitet (udio) bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati:

 1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog postupka, i
 2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.

4.     Prihvatljivi prijavitelji

U skladu s člankom 23. stavak 4. ZOGO-a unaprijed određeni Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište Karepovac, tj. Grad Split.

PGO RH za razdoblje 2017.-2022. definira Grad Split kao nositelja Mjere 1.4.4 Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Splitu u svrhu ostvarivanja Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku dostave projektnog prijedloga:

 • ima važeći Plan gospodarenja otpadom usklađen s člankom 21. ZOGO-a, kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a;
 • nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3. Uputa za prijavitelje.

Prihvatljivost Prijavitelja će se provjeravati sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1. Uputa za prijavitelje.

5.         Prihvatljive aktivnosti

 1. Provedba projekta koja uključuje aktivnosti izvođenja radova sanacije dijela odlagališta otpada Karepovac sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi:
 2. PAKET „A“ faza 1 u dijelu prihvatljivih aktivnosti;
 3. PAKET „A“ faza 3;
 4. PAKET „B“ faza 1;
 5. PAKET „C“;
 6. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta;
 7. usluge stručnog nadzora građenja;
 8. usluge projektantskog nadzora;
 9. usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 10. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
 11. Upravljanje projektom koja uključuje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom.
 12. Informiranje i vidljivost projekta koja uključuje aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta.
 13. Doprinos projekta horizontalnim politikama koja uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU.

6.         Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na području Splitsko-dalmatinske županije.

7.         Administrativni podaci

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava eFondovi. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. rujna 2020. godine.

Dokumentacija

Karepovac.rarDatum: 24.7.2020.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X