Natječaji

Regionalni vodoopskrbi sustav Zagreb istok

Status

Zatvoren
29.03.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Veliki projekt

Veliki projekt

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna vrijednost projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije -   Zagreb Istok“ (s PDV-om) iznosi 883.885.326,25HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 707.108.261 HRK.

Ukupna bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt  iznose 483.953.845,00 HRK.

 

Vrijednost natječaja

483.953.845,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj ovog postupka je usklađivanje područja Zagrebačke županije – Istok s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EC) kako bi se osigurale dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju i povećala stopa priključenosti stanovništva na javne sustave vodoopskrbe.

Projekt obuhvaća izgradnju 316.222 m vodoopskrbne mreže, izgradnju 15 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva, izgradnju 8.934 kućnih priključaka, rekonstrukciju 108.152 m vodoopskrbne mreže, rekonstrukciju 1 crpne stanice te izgradnju vodocrpilišta Kosnica (kapaciteta 450 l/s).

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećeg specifičnog cilja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

6ii 1 – Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom kroz izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustav te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom vodom za piće, izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mreža opskrbe vode za piće;
  • mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Zagrebačke županije – Istok, a obuhvaća gradove Vrbovec, Dugo Selo, Ivanić Grad i Sv. Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkaševac, Dubrava, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica.

 

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=9a3bc0ec-12db-4a64-821a-14127fe0172e&pozivVersionId=1b6bb649-7d78-4cd9-9980-a219ecfeddb2

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
pitanja@mzoe.hr
www.mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X