Natječaji

Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova

Status

Zatvoren
15.02.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.550.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Predmet poziva je doprinijeti ispunjenju obveza iz Direktive o staništima i Direktive o pticama vezanih uz praćenje i izvještavanje o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova na području RH. Svrha (cilj) Poziva je pružiti podršku razvoju sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova te izvješćivanja prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 70.550.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 83.000.000,00 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovog Poziva ne sadrže elemente državnih potpora.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

• razvoj Sustava praćenja i izvješćivanja, uključujući i razvoj Programa praćenja,

• aktivnosti jačanja kapaciteta s ciljem jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava i primjera dobre prakse, vezane uz razvoj Sustava praćenja i izvješćivanja za djelatnike Prijavitelja te za djelatnike tijela koji su dionici Sustava praćenja i izvješćivanja,

• aktivnosti vezane uz razvoj i uspostavu Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u dijelu koji se odnosi na razvoj Sustava praćenja stanja i izvješćivanja,

• provedba mjera promidžbe i vidljivosti projekta,

• upravljanje projektom.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Projekt se provodi u RH, a provedba u drugim Zemljama članicama EU ograničena je na aktivnosti jačanja kapaciteta s ciljem jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava i primjera dobre prakse vezane uz razvoj Sustava praćenja i izvješćivanja za djelatnike Prijavitelja.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva (pregovarački postupak) s krajnjim rokom za dostavu projektnog prijedloga do 15. veljače 2018. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 30. prosinca 2017. godine.

 

Poveznica na informatički sustav efondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4fab1e22-15ff-4516-9d91-5be0fb9a60eb&pozivVersionId=5fa71fac-9220-48c8-a75d-e209cb87486e

Dokumentacija

KK.06.5.1.03.zipDatum: 29.12.2017.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X