Natječaji

Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs

Status

Zatvoren
19.01.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IRI

Prijavitelji

Znanstvene organizacije

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 9.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000,00 HRK. Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava EFRR-a može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Vrijednost natječaja

9.000.000,00 kn

Fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Prijavitelji su znanstvene organizacijeznanstveni instituti ili visoka učilišta osnovana u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prijavitelj mora biti nositelj projekta financiranog iz horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“- Twinning i  ERA Chairs te ERA Chairs – pilot projekta. Prijavitelji moraju biti navedeni u prilogu dokumentacije Poziva.

Cilj Poziva je omogućavanje sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“ – Twinning i ERA Chairs – koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkoga sektora u RH. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva je 9.000.000,00 kuna. Obvezne aktivnosti u sklopu ovoga poziva su, uz ostalo:

– građevinski radovi (adaptacija/modernizacija) na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom (Prihvatljivo je financiranje građevinskih radova za koje nije potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu.);
– nabava znanstveno-istraživačke opreme;
– nabava potrošnoga istraživačkog materijala;
– nabava IT opreme i programa, ako su izravno vezani uz provedbu aktivnosti vezanih uz istraživačku tematiku iz OBZOR 2020. projekta;
– uređenje i opremanje uredskih/obrazovnih prostorija (npr. računalne učionice) potrebnim sadržajima;
– vanjske usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave;
– upravljanje projektom;
– aktivnosti provedbe horizontalnih načela;
– informiranje, komunikacija i vidljivost.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - EFRR (PR)

programiranje@mzo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X