Natječaji

Razvoj e – usluga

Status

Zatvoren
31.07.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IKT

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Lokalne/regionalne turističke zajednice i organizacije

Tijela javne vlasti

Zdravstvene institucije

Partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, partner mora biti: naveden u Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 kao sunositelj aktivnosti te registriran za rad/djelovanje u Republici Hrvatskoj.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 532.100.000,00 HRK, i predstavlja maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka. Korisnici moraju osigurati minimalno 15% sufinanciranja. Korisnici snose i sve neprihvatljive izdatke neovisno po kojoj osnovi je utvrđena neprihvatljivost. Prijavom projektnog prijedloga na ovaj Poziv Prijavitelj podnosi prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka projekta.

Vrijednost natječaja

532.100.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

Sažetak

Ukupni očekivani rezultat Poziva jest (do 2023. godine) povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana, što se vrednuje s obzirom na učestalost korištenja usluga e-uprave od strane pojedinaca i povećanja broja stanovnika koji komuniciraju s javnim ustanovama. U svrhu poboljšavanja transparentnosti, odgovornosti i u učinkovitosti javne uprave ovim Pozivom će se razviti aplikacije za rad javnih institucija kao jednostavniju komunikaciju s građanima te ih pružiti na konsolidiran način. Na razini Poziva ciljana vrijednost do 2023. godine je razviti 15 e – servisa koji će bit na raspolaganju općoj javnosti, poslovnim subjektima te omogućiti komunikaciju među javnim tijelima. Prihvatljivi prijavitelji u oviru poziva su: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo pravosuđa, Ministartvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za zdravstveno o siguranje, Državna geodetska uprava i Hrvatska gospodarska komora. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. srpnja 2018. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 532.100.000,00 HRK, i predstavlja maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka. Korisnici moraju osigurati minimalno 15% sufinanciranja.

 

12. 8. 2019. – VAŽNA OBAVIJEST –  Nova Pravila o financijskim korekcijama

Obavještavaju se prijavitelji da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama prilažemo ovoj obavijesti te su ista objavljena i na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova OVDJE i OVDJE.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X