Natječaji

Promocija cjeloživotnog učenja faza II.

Status

Zatvoren
12.04.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.03.2.3.04.

Područje

Obrazovanje

Raspoloživost sredstava

11.840.800,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Pozivom Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije „ Promocija cjeloživotnog učenja faza II.” koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, OP ULJP 2014.-2020., odabrat će se za financiranje operacija u okviru investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, te specifičnog cilja 10.iii.3: Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika.

Prijavitelj: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Opći cilj:

Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Specifični ciljevi:

Promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih

Ciljna skupina: 

  • obrazovno osoblje iz ustanova registriranih za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih.

Ukupan iznos Poziva: 11.840.800,00 kn

Dokumentacija

Odluka o financiranjuDatum: 14.5.2021.

Sažetak PozivaDatum: 2.2.2021.

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel. 01 4569 000
fax. 01 4594 301
esf@mzo.hr

efrr-financiranje@mzo.hr

mzo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X