Natječaji

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Status

Zatvoren
28.04.2017.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Vrijednost natječaja

400.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 400 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
Pristupačnost i komunalni sadržaji;
Edukacija i interpretacija;
Promocija i vidljivost
3. Upravljanje projektom

OBAVIJEST – V. IZMJENA POZIVA

Dana 5. srpnja 2018. godine objavljena je peta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 05. prosinca 2016., a zatvorenog 28. travnja 2017. godine. 
Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv. S ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju minimalni bodovni prag određen u Pozivu, ovom izmjenom se odobrava povećanje ukupno raspoloživih sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prethodno objavljene informacije o Pozivu, uključujući i prethodne izmjene Poziva možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST – IV. IZMJENA POZIVA

Dana 21. prosinca 2017. godine objavljena je četvrta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 05. prosinca 2016., a zatvorenog 28. travnja 2017. godine. 
Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv. S obzirom na to da iznos traženih bespovratnih sredstava od strane zaprimljenih projektnih prijedloga uvelike premašuje ukupno raspoloživa sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, izmjenom se odobrava njihovo povećanje da bi se pospješila apsorpcija sredstava te doprinijelo ispunjenju pokazatelja specifičnog cilja.

Prethodno objavljene informacije o Pozivu, uključujući i prethodne izmjene Poziva možete pronaći ovdje.

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X