Natječaji

Poziv za sufinanciranje rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK–Rijeka

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Veliki projekt

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 2.721.000.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 2.312.850.000,00  kuna.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda (KF-a) smije iznositi maksimalno 85 % prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava osigurati:

  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka

Vrijednost natječaja

2.721.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj projekta je poboljšanje i nadogradnja željezničke infrastrukture u Hrvatskoj, čime bi se potaklo da željeznica preuzme značajno veći udio prometa u odnosu na ceste, kao održivije/niskougljične opcije, povećanjem kapaciteta i usluga regionalne željezničke infrastrukture i TEN–T željezničke infrastrukture.

Specifični cilj je rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK–Rijeka.

Jedini mogući Prijavitelj je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb.

Prijavitelj je definiran temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (NN, br. 153/05) kojime se zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture dodjeljuje HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK–Rijeka
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Dodatni troškovi (pričuve)
  4. Otkup zemljišta
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Poziv zatvoren s danom 30.04.2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X