Natječaji

Poziv za sufinanciranje razvoja sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske

Status

Otvoren
Od 15.01.2020.
Do 30.04.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.3.1.03

Područje

Promet

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 28.500.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%.

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1.Ukupna bespovratna sredstva100 %28.500.000,00
1.1Sredstva Europske unije85 %24.225.000,00
1.2Sredstva Državnog proračuna15 %4.275.000,00

Intenzitet potpore utvrđuje se za projektne aktivnosti i s njima povezane troškove prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

28.500.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj projekta je povećanje sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske.

Specifični cilj je modernizacija sustava obilježavanja vodnih putova, nabava plovila, plutača i prateće opreme za obilježavanje vodnih putova Republike Hrvatske.

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem čl. 112. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN, br. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18) je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Nabava i instalacija opreme za obilježavanje (plutače, plovci, sidreni lanci, AIS lampe, senzori dubine i slično), te infrastrukture „IT platforme“ za nadogradnju postojećeg AIS sustava (softvera)
 2. Nabava dva plovila za obilježavanje i praćenje stanja na rijekama
 3. Promidžba i vidljivost
  1. provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. – 2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
 4.  Upravljanje projektom i administracija
  1. ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt i/ili
  2. troškovi osoblja na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene)

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X