Natječaji

Poziv za sufinanciranje razvoja sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske

Status

Zatvoren
30.04.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.3.1.03

Područje

Promet

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 28.500.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%.

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1.Ukupna bespovratna sredstva100 %28.500.000,00
1.1Sredstva Europske unije85 %24.225.000,00
1.2Sredstva Državnog proračuna15 %4.275.000,00

Intenzitet potpore utvrđuje se za projektne aktivnosti i s njima povezane troškove prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

28.500.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj projekta je povećanje sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske.

Specifični cilj je modernizacija sustava obilježavanja vodnih putova, nabava plovila, plutača i prateće opreme za obilježavanje vodnih putova Republike Hrvatske.

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem čl. 112. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN, br. 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18) je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Nabava i instalacija opreme za obilježavanje (plutače, plovci, sidreni lanci, AIS lampe, senzori dubine i slično), te infrastrukture „IT platforme“ za nadogradnju postojećeg AIS sustava (softvera)
 2. Nabava dva plovila za obilježavanje i praćenje stanja na rijekama
 3. Promidžba i vidljivost
  1. provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. – 2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
 4.  Upravljanje projektom i administracija
  1. ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt i/ili
  2. troškovi osoblja na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene)

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X