Natječaji

Poziv za sufinanciranje rekonstrukcije raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec (Zagreb)

Status

Otvoren
Od 06.03.2019.
Do 31.05.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 330.000.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna)

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 280.500.000,00  kuna.

 

Postotak sufinanciranja iz EFRR-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

 

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava osigurati:

 1. sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka

Vrijednost natječaja

330.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Opći cilj projekta je poboljšanje cestovne sigurnosti, skraćivanje vremena putovanja, poboljšanje regionalne mobilnosti, unaprjeđenje regionalne pristupačnosti, uklanjanje uskih grla u zoni naselja te smanjenje razine buke i emisije CO2 na predmetnom području.

 

Specifični cilj je rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec u Zagrebu.

 

Jedini mogući prijavitelj sukladno članku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17),  članku 4. Zakona o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14), članku 83. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),  i točki 2. Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/2012) je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec (Zagreb)
  (Izgradnja trase, objekata, spojnih cesta, instalacija, itd)
 2. Stručni nadzor građenja
  (Voditelj projekta građenja (sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN. 118/18), Kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor privremene rasvjete, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)
 3. Priprema projektno-tehničke i investicijske dokumentacije
  (Izrada elaborata, projektne dokumentacije itd)
 4. Otkup zemljišta
 5. Revizija sigurnosti cestovnog prometa (temeljem Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture)
 6. Neovisna revizija projekta
 7. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
 8. Promidžba i vidljivost
 9. Upravljanje projektom i administracija

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X