Natječaji

Poziv za sufinanciranje osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

Status

Otvoren
Od 22.09.2020.
Do 30.11.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.5.1.11

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 175.765.000,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 149.400.250,00 kuna.

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja

1.    Ukupna sredstva 100%

175.765.000,00  kn

1.1 Bespovratna sredstva Europske unije (85%)

149.400.250,00  kn

1.2 Sredstva Državnog proračuna (15%)

26.364.750,00 kn

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava osigurati:
1. sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka

Vrijednost natječaja

175.765.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj projekta je povećanje razine sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima, tj. na mjestima sa visokom razinom mješovitog prometa u Republici Hrvatskoj.
Specifični cilj je osiguranje i modernizacija 94 željezničko-cestovnih prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima i osiguranje 1 željezničko-pješačkog prijelaza.

Jedini mogući Prijavitelj je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb.
Prijavitelj je definiran temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (NN, br. 153/05) kojime se zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture dodjeljuje HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Izvođenje radova na osiguranju i modernizaciji željezničko-cestovnih i željezničko-pješačkih prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajem (izvođenje radova, ugradnja i nabava opreme vezane uz izvođenje radova, troškovi pripremnih radova, troškovi priključaka na električnu mrežu i slično)
 2. Stručni nadzor građenja
  (koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)
 3. Pričuva
  • troškovi pričuve prihvatljivi su do najviše 10% ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga umanjenog za iznos pričuve
 4. Otkup zemljišta
  • troškovi otkupa zemljišta prihvatljivi su do najviše 10% ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga
 5. Promidžba i vidljivost
  • troškovi promidžbe i vidljivosti projekta prihvatljivi su do najviše 3% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 6. Upravljanje projektom i administracija
  • troškovi osoblja na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene)
  • troškovi upravljanja projektom i administracija prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X