Natječaji

Poziv za sufinanciranje Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima

Status

Otvoren
Od 12.07.2019.
Do 01.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 1.035.687.620,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna)

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 880.334.447,00  kuna.

 

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

 

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava osigurati:

  1. sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

1.035.687.620,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj projekta je nabava i osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka povezanog s linijama u gradskom, prigradskom i regionalnom prometu, kako bi se osigurao učinkovitiji i konkurentniji željeznički putnički prijevoz, odnosno pružile bolje usluge i posljedično dobio veći udjel u modalnoj podjeli  čime bi se potaklo da željeznica preuzme značajno veći udio prometa u odnosu na ceste, povećanjem kapaciteta i usluga regionalne željezničke infrastrukture i TEN–T željezničke infrastrukture.

 

Specifični cilj je nabava novih elektromotornih vlakova za potrebe poboljšanja kvalitete usluga prijevoza na lokalnim i regionalnim linijama.

 

Jedini mogući Prijavitelj je HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb.

Prijavitelj je definiran temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (NN, br. 153/05) i Zakona o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ, te Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Nabava elektromotornih vlakova (Nabava vlakova, sigurnosne opreme, obavljanje procedura (uključujući i No-Bo i De-Bo) i slično)
  2. Dodatni troškovi (pričuve)
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X