Natječaji

Poziv za sufinanciranje Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima

Status

Zatvoren
01.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.5.1.10

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 1.035.687.620,00 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna)

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 880.334.447,00  kuna.

 

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

 

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava osigurati:

  1. sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

1.035.687.620,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj projekta je nabava i osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka povezanog s linijama u gradskom, prigradskom i regionalnom prometu, kako bi se osigurao učinkovitiji i konkurentniji željeznički putnički prijevoz, odnosno pružile bolje usluge i posljedično dobio veći udjel u modalnoj podjeli  čime bi se potaklo da željeznica preuzme značajno veći udio prometa u odnosu na ceste, povećanjem kapaciteta i usluga regionalne željezničke infrastrukture i TEN–T željezničke infrastrukture.

 

Specifični cilj je nabava novih elektromotornih vlakova za potrebe poboljšanja kvalitete usluga prijevoza na lokalnim i regionalnim linijama.

 

Jedini mogući Prijavitelj je HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb.

Prijavitelj je definiran temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (NN, br. 153/05) i Zakona o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ, te Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Nabava elektromotornih vlakova (Nabava vlakova, sigurnosne opreme, obavljanje procedura (uključujući i No-Bo i De-Bo) i slično)
  2. Dodatni troškovi (pričuve)
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama

 

OBAVIJEST od 13. kolovoza 2019. godine – Nova Pravila o financijskim korekcijama

 

Poštovani potencijalni prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.

Poziv zatvoren s danom 12.08.2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X