Natječaji

Poziv za sufinanciranje Nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar

Status

Zatvoren
16.05.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 485.299.259,08 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva državnog proračuna). 4. Predviđeni intenzitet potpore Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 93,99 % ukupno prihvatljivih troškova. Od navedenog postotka sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

485.299.259,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Opći cilj projekta je osiguranje efikasne i pouzdane željezničke povezanosti između luke Vukovar i cijele Republike Hrvatske i ostalih povezanih dijelova Europe što će dovesti do prebacivanje teretnog prometa sa cestovnog na željeznički promet što će u krajnosti doprinijeti ekonomskom razvoju regije i smanjenju emisije štetnih plinova i smanjenju zagađenja okoliša. Specifični cilj je nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar.

Jedini mogući Prijavitelj je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb. Prijavitelj je definiran temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (NN, br. 153/2005) kojime je definirana zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Radovi na modernizaciji i elektrifikaciji pruge Vinkovci-Vukovar, izuzev u dijelu projekta koji se odnose na aktivnosti radova na dijelu projekta namijenjenih isključivo za putnički promet.
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Dodatni troškovi (pričuve)
  4. Otkup zemljišta
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija
  7. Geografska ograničenja Prihvatljiva lokacija provedbe projekta: Republika Hrvatska
  8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja) Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele za strateški projekt. Poziv se objavljuje s danom objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i javnom portalu sustava eFondovi (www.efondovi.mrrfeu.hr), a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 27.07.2018. godine.

Poziv zatvoren s danom 16.5.2018. godine.

Dokumentacija

DokumentiDatum: 14.5.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X