Natječaji

Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture na području Grada Zagreba

Status

Zatvoren
02.08.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.27

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 210.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 178.500.000,00 kuna.

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova može iznositi do 100%.

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

210.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Opći cilj projekta je modernizacija i poboljšanje kvalitete postojeće tramvajske mreže s ciljem zadržavanja razine usluge javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba na razini EU standarda po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija.

Specifični cilj je modernizacija tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu.

 

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS 081141540), kojim je kao osnovna djelatnost društva definiran prijevoz putnika u javnom prijevozu je Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (skraćeno ZET d.o.o.), Ozaljska 105, 10 000 Zagreb.
Navedeni prijavitelj temeljem rješenja ima obvezu upravljanja infrastrukturom i u 100% vlasništvu je jedinica lokalne i regionalne samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

1. Izrada studije razvoja tramvajskog prometa grada Zagreb
2. Izrada projektne dokumentacije vezanih uz modernizaciju ispravljačkih stanica
3. Izvođenje radova na modernizaciji tramvajske pruge (demontaža kolosijeka, nabava i ugradnja kolosijeka, izvedba kabelske kanalizacije i sl.)
4. Izvođenje radova na modernizaciji ispravljačkih stanica i kabelskoj mreži
5. Nabava i ugradnja opreme vezane uz modernizaciju ispravljačkih stanica (transformatori, ispravljači, napajanje, instalacijski materijali i sl.)
6. Stručni nadzor građenja
(Voditelj projekta građenja (sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN. 118/18), koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)
7. Neovisna revizija projekta
8. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
9. Promidžba i vidljivost

a. provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).

10. Upravljanje projektom i administracija

a. ugovaranje vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije vezane uz projekt
i/ili
b. troškovi osoblja na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene)

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Poziv zatvoren s danom 10.07.2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X