Natječaji

Poziv za sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog Poziva iznose 59.500.000,00 kuna.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava i iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta - minimalno 15% prihvatljivih izdataka,
  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

59.500.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Opći cilj ovog poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za projekt iz nadležnosti HŽI koji je prepoznat u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine te će poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekta jačanja kapaciteta željezničkog sektora.

Specifični cilj je izrada: Studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije.

Unaprijed definirani Prijavitelj temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (NN, br. 153/2005) kojime je definirana zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture je HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije
  2. Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije
  3. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Poziv zatvoren s danom 18.1.2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X