Natječaji

Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske

Status

Otvoren
Od 15.01.2018.
Do 30.03.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Partneri

Partnerstvo na ovom projektu nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 4.500.000,00 kuna, od čega 3.825.000,00 kuna potječe iz Kohezijskog fonda i 675.000,00 kuna iz Državnog proračuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga. Sredstva doprinosa korisnika za financiranje prihvatljivih troškova udjelom od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta bit će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske, u okviru Razdjela 065 Glava 05 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Vrijednost natječaja

4.500.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Predmet ovog poziva je izrada studije koja će služiti kao stručna podloga za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Svrha poziva je izraditi stručnu podlogu za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske temeljem kojeg bi se izradio Zakon o integriranom javnom prijevozu putnika, a koji bi pridonio povećanju mobilnosti svih građana kao i održivosti sustava javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske koji su identificirani kao krajnji korisnici projekta.

Temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, br. 93/16, 104/16) i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN, br. 27/12, 36/12, 79/13, 65/15, 76/17, 116/17) jedini mogući prijavitelj unutar ovog poziva je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava kopnenog prometa i inspekcije, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 4.500.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga. Sredstva doprinosa korisnika za financiranje prihvatljivih troškova udjelom od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta bit će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske, u okviru Razdjela 065 Glava 05 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projektne prijave se predaju u periodu od 15.1.2018. godine do 30.03.2018. godine.

Dokumentacija

PDP-dokumentacija-poziva.zipDatum: 15.1.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X