Natječaji

Poziv za sufinanciranje izgradnje obilaznice Petrijevaca

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 57.500.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja:

  • Bespovratna sredstva Europske unije (85%) - 48.875.000,00 kn
  • Sredstva Državnog proračuna (15%) - 8.625.000,00 kn

Vrijednost natječaja

57.500.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Cilj ovog Poziva je izgradnja obilaznice Petrijevaca. Specifični cilj se odnosi na poboljšanje cestovne sigurnosti, skraćivanje vremena putovanje, poboljšanje regionalne mobilnosti, unaprjeđenje regionalne pristupačnosti, uklanjanje uskih grla u zoni naselja te smanjenje razine buke i emisije CO2 na predmetnom području.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Izvođenje radova na izgradnji obilaznice Petrijevaca (Izgradnja ceste, raskrižja, kružnih tokova, mosta, itd)
  2. Stručni nadzor radova
  3. Projektantski nadzor
  4. Otkup zemljišta
  5. Revizija sigurnosti cestovnog prometa (temeljem Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture)
  6. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
  7. Promidžba i vidljivost
  8. Upravljanje projektom i administracija

Jedini mogući Prijavitelj, temeljem Zakona o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) sa zadaćom upravljanja, održavanja i izgradnje državnih cesta je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb.

Natječaj je zatvoren sa datumom 18.09.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X