Natječaji

Poziv za sufinanciranje izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca – Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57

Status

Zatvoren
30.04.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.2.1.02

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 106.300.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) može iznositi do najviše 85%.

Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1. Ukupna bespovratna sredstva 100%106.300.000,00 kn

1.1 Sredstva Europske unije (85%)

90.355.000,00 kn
1.2 Sredstva Državnog proračuna (15%)15.945.000,00 kn

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

 • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku
  njihovog nastanka.

Vrijednost natječaja

106.300.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Opći cilj projekta je poboljšanje cestovne sigurnosti, te sa time i smanjenje broja nesreća s materijalnom štetom, smanjenje broja ozlijeđenih i poginulih na državnim cestama.

Specifični cilj je uklanjanje opasnog mjesta (crna točka), izgradnjom obilaznice Apševaca i Lipovca.

Jedini mogući Prijavitelj, temeljem članka 82. Zakona o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb, zadužena za upravljanje, održavanje i izgradnju državnih cesta.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Izvođenje radova na Izgradnji obilaznice Apševaca i Lipovca
  (izgradnja prometnica (trase), mosta, ugradnja rasvjete, izgradnja popratne infrastrukture, signalizacije, krajobraza, izradu potrebne projektne dokumentacije i slično)
 2. Stručni nadzor radova
  (koordinator II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)
 3. Otkup zemljišta (u vrijednosti do najviše 10% ukupno prihvatljivih izdataka projekta)
 4. Pričuva (u vrijednosti do najviše 10% ukupno prihvatljivih izdataka projekta umanjenih za troškove pričuve)
 5. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
 6. Promidžba i vidljivost (u vrijednosti do najviše 3% ukupno prihvatljivih izdataka projekta)
  provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
 7. Upravljanje projektom i administracija (u vrijednosti do najviše 5% ukupno prihvatljivih izdataka projekta)
  1. U slučaju vlastitog upravljanja projektom i administracije prihvatljivi su i neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja zaposlenih kod Prijavitelja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe EU 1303/2013, odnosno izmjene iste (Uredba (EU) br. 2018/1046, čl. 272. stavak 29.), a koji ne ulaze u gore navedeno ograničenje od 5%.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr) u elektroničkom obliku.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći Ovdje

Poziv je zatvoren s 15.04.2021. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X