Natječaji

Poziv za sufinanciranje izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 520.010.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva državnog proračuna)

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 442.008.500,00  kuna.

Postotak sufinanciranja iz EFRR-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

Vrijednost natječaja

442.008.500,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Opći cilj realizacije ovog projekta je izgradnja državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka.

Specifični cilj predstavlja spajanje cjelokupne osnovne mreže (core network) točnije, morske luke Rijeka na cestovnu mrežu,  poboljšanje cestovne sigurnosti, skraćivanje vremena putovanja, poboljšanje regionalne mobilnosti, unaprjeđenje regionalne pristupačnosti, uklanjanje uskih grla na području Rijeke te smanjenje razine buke i emisije CO2 na predmetnom području.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  1. Izvođenje radova na izgradnji državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka: (Izgradnja državne ceste, izgradnja i rekonstrukcija spojnih cesta,  izgradnja tunela, raskrižja, kružnih tokova, itd)
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Dodatni troškovi (pričuve)
  4. Otkup zemljišta
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Jedini mogući Prijavitelj, temeljem Zakona o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) sa zadaćom upravljanja, održavanja i izgradnje državnih cesta je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr) u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele za strateški projekt.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i javnom portalu sustava eFondovi (www.efondovi.mrrfeu.hr) označava datum objave Poziva (30.11.2018), a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31.03.2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje

Poziv zatvoren s danom 10. siječnja 2019. s obzirom na zaprimanje jedine moguće prijave.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X