Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture – Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije (Izravna dodjela)

Status

Otvoren
Od 05.01.2022.
Do 30.05.2022.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2022.MINGOR.01

Područje

Ostalo

Vrijednost natječaja

177.909.429,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Predmet Poziva: Pozivom će se podupirati provedba osiguravanja preventivne infrastrukture oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. na području Sisačko-moslavačke županije. Pod preventivnom infrastrukturom u smislu ovog poziva smatraju se regulacijske i zaštitne vodne građevine definirane Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21), koje su građevine od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

Svrha (cilj) Poziva: Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem box barijera, izgradnju pristupnih puteva, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020, na području Sisačko-moslavačke županije.

Nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine uočena su oštećenja kod postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na branjenom području broj 10: područje malog sliva Banovina u Sisačko-moslavačkoj županiji te su uočene opasnosti od sloma objekata obrane od poplava na nekim mikrolokacijama i daljnjeg oštećenja istih te realna opasnost od poplave kod pojave visokih vodostaja, što ozbiljno ugrožava zdravlje i živote te imovinu ljudi.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X