Natječaji

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Status

Zatvoren
09.01.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 176.470.588,00 HRK. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.175.000,00 HRK (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 58.800.000,00 HRK (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna). Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

176.470.588,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Predviđena ulaganja u sklopu ovog Poziva odnose se na financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine neovisno o zagušenju prometa zbog turističke sezone i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Realizacijom projekata predviđenim ovim Pozivom poboljšati će se integriranost hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu te će utjecati na savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za prijavu tj. do 28.02.2019. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Unaprijed definirani prijavitelji su luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja tj. ukupno 28 projekata koji su definirani sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

PRVA IZMJENA POZIVA

Slijedom tehničke pogreške prilikom otvorenja „Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa“ dodijeljen je kod KK.07.4.2.05.

Kako je navedeni kod vezan za drugi specifični cilj bila je nužna izmjena koda.

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje da je kod poziva promijenjen te da je novi kod poziva KK. 07.4.1.02. te da je prilikom prijave u dokumentaciji potrebno zamijeniti kod.

Svi drugi podaci iz Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i uvjeti prijave nisu se mijenjali.

DRUGA IZMJENA POZIVA

Produljen je rok za predaju projektnih prijava do 28.02.2019. godine.  

Ovom izmjenom dokumentacije mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje – popis izmjena dostupan je u dokumentu – 1 Upute za prijavitelje 10.10.2018 – popis izmjena
  • Prilog 2.5. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – IZMJENA 10.10.2018 – pitanja su usklađena sa pitanjima navedenima u točki 4.3.2 Uputa za prijavitelje, Tablica 3: Kriteriji prema kojima će se ocjenjivati kvaliteta projektne prijave

TREĆA IZMJENA POZIVA

Izmjene se odnose na Upute za prijavitelje i Sažetak poziva sukladno odobrenom povećanju alokacije sredstava.

Poziv zatvoren s danom 9. siječnja 2019.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X