Natječaji

Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Status

Zatvoren
24.11.2017.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 215.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova i direktno je povezana sa izračunom financijskog jaza. Od navedenog postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar Projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka. Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku (MBS 030060670), kojim je kao osnovna djelatnost društva definiran prijevoz putnika u javnom prijevozu je Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Vrijednost natječaja

215.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka.

Svrha ovog poziva je modernizacija i poboljšanje kvalitete postojeće tramvajske mreže s ciljem zadržavanja razine usluge javnog gradskog prijevoza grada Osijeka na razini EU standarda po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija.

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku (MBS 030060670), kojim je kao osnovna djelatnost društva definiran prijevoz putnika u javnom prijevozu je Gradski prijevoz putnika d.o.o. (skraćeno GPP d.o.o.), Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek. Navedeni prijavitelj temeljem rješenja ima obvezu upravljanja infrastrukturom i u 100% vlasništvu je jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iznose 215.000.000,00 kuna, od čega 182.750.000,00 kn odnosno 85% potječe iz Kohezijskog fonda i 32.250.000,00 kn odnosno 15% iz Državnog proračuna. Postotak sufinanciranja smije iznositi maksimalno 100% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga i direktno je povezan sa izračunom financijskog jaza.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, koja se mogu dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 215.000.000,00 kuna.

Projektne prijave se predaju u periodu od 16.11.2017. godine do 28.02.2018. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X