Natječaji

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa

Status

Zatvoren
14.12.2017.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog Poziva iznose 6.000.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, koja se mogu dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 6.000.000 kuna. Unaprijed definirani prijavitelj, temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda čl. 103 (NN 109/2007, 132/2007, 51A/2013, 152/2014) i uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Vrijednost natječaja

6.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa.

Svrha ovog poziva je poticanje razvoja i poboljšanje povezanosti obalnog linijskog pomorskog prometa kroz izradu Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa temeljem kojeg bi se pružila potpora Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Agenciji za obalni linijski pomorski promet koji su identificirani kao krajnji korisnici projekta pri donošenju strateških odluka sa ciljem daljnjeg razvoja sektora i planiranja budućih projekata u razdoblju do 2030. godine.

Unaprijed definirani prijavitelj, temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda čl. 103 (NN 109/2007, 132/2007, 51A/2013, 152/2014) i uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog poziva iznose 6.000.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava, koja se mogu dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 6.000.000 kuna.

Projektne prijave se predaju u periodu od 14.9.2017. godine do 14.12.2017. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X