Natječaji

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FS.GZ.01.

Područje

Obrazovanje

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 650.000.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Vrijednost natječaja

650.000.000,00 kn

Sažetak

Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

 

Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 650.000.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

 

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja
– Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici zgrada u području odgoja i obrazovanja. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.

 

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija
  5. Promidžba i vidljivost

 

Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

 

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 30. studenog 2022.

U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. PPoziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

 

VAŽNO!! Dana 30. studenog 2022. godine Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ je zatvoren za zaprimanje projektnih prijedloga.  

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 24. studenog 2022. godine, izmijenjena je alokacija Poziva navedena u točki 1.4. Uputa za prijavitelje. Novi ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 650.000.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 26. listopada 2022. godine, produžuje se krajnji rok dostave projektnih prijedloga u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ do 30. studenog 2022. godine.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 20. veljače 2023. godine, izmijenjeni su prihvatljivi troškovi u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“, sukladno Poglavlju VI. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije, verzija 2.0.

U točki 2.9. Prihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje dodaju se u Grupu 3. Izvedba radova sljedeće stavke:
– troškovi nabave opreme (odgojno-obrazovne, znanstvene i ostale nužne opreme, uključujući namještaj i IT opremu) koja je stradala u potresu na području Grada Zagreba.
U točki 2.10. Neprihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje briše se sljedeća stavka:
– troškovi nabave opreme.

Dokumentacija

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X