Natječaji

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Status

Otvoren
Od 05.02.2021.
Do 31.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FS.GZ.01.

Područje

Obrazovanje

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.190.338.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Vrijednost natječaja

1.190.338.000,00 kn

Sažetak

Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.
Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.190.338.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja
– Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici zgrada u području odgoja i obrazovanja. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija
  5. Promidžba i vidljivost
Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.
Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021.
U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.

 

VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije

Grad Zagreb,  Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 21. travnja 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

 

Poštovane/i

Obavještavamo vas da će zbog nadogradnje sustava ePisarnica od petka 05.11.2021. od 22:00 h do subote 6.11.2021. u 01:00 h ePrijavnica biti privremeno nedostupna za korisnike. Rad u sustavu ePrijavnice i predaja projektnih prijedloga biti će mogući odmah po završetku radova.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije – Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa

Dokumentacija

Popis izmjenaDatum: 22.4.2021.

Sažetak Poziva_Izmjena 1Datum: 21.4.2021.

Prilog 1_Ugovor_Izmjena 1Datum: 21.4.2021.

Prilog 3_SmjerniceDatum: 21.4.2021.

Prilog 4_ZNS_Izmjena 1Datum: 21.4.2021.

Upute za prijaviteljeDatum: 5.2.2021.

Sažetak PozivaDatum: 5.2.2021.

Pitanja i odgovori

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X