Natječaji

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Status

Otvoren
Od 05.02.2021.
Do 17.06.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FS.GZ.01.

Područje

Obrazovanje

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.190.338.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Vrijednost natječaja

1.190.338.000,00 kn

Sažetak

Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

 

Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.190.338.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

 

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja
– Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici zgrada u području odgoja i obrazovanja. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.

 

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija
  5. Promidžba i vidljivost

 

Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 17. lipnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

 

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 17. lipnja 2022.

U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

 

Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.

VAŽNO!! 5. izmjena natječajne dokumentacije

Grad Zagreb,  Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 18. svibnja 2022. godine objavio je Petu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 4. izmjena natječajne dokumentacije

Grad Zagreb,  Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 18. ožujka 2022. godine objavio je Četvrtu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

 

VAŽNO!! 3. izmjena natječajne dokumentacije

Grad Zagreb,  Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 27. siječnja 2022. godine objavio je Treću izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

 

VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije

Grad Zagreb,  Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 2. prosinca 2021. godine objavio je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije

Grad Zagreb,  Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 21. travnja 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

Dokumentacija

Popis izmjena_5. izmjenaDatum: 18.5.2022.

Prilog 4_ZNS_5. izmjenaDatum: 18.5.2022.

Registar ugovora_5_5_2022Datum: 12.5.2022.

Registar ugovora_2_2_2022Datum: 15.2.2022.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X