Natječaji

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje i ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Zagrebačke županije

Status

Otvoren
Od 04.06.2021.
Do 31.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.ZŽ.01

Područje

Obrazovanje

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Škole

Vrtići

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 2.412.000,00 HRK, a osiguran je u Proračunu Zagrebačke županije

Vrijednost natječaja

2.412.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha (cilj) Poziva:

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Zagrebačke županije te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 2.412.000,00 HRK, a osiguran je u Proračunu Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), kao osnivači javne ustanove koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja, a u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Zagrebačke županije,
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 ) koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1: Hitne mjere sanacije

Grupa 2: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3: Izvedba radova

Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija

Grupa 5: Promidžba i vidljivost

Postupak prijave

Projektni prijedlog se podnosi Zagrebačkoj županiji, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), putem sustava ePrijave.

Vrsta poziva

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 400% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagrebacka-zupanija.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagrebacka-zupanija.hr.

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedini projektni prijedlog.

*Napomena: Radi tehničkih problema prilikom objave Uputa za prijavitelje dogodio se propust. Iz navedenog razloga molimo potencijalne prijavitelje da se orijentiraju prema Uputama za prijavitelje – ispravak 

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X