Natječaji

Podrška razvoju Centara kompetencija

Status

Zatvoren
28.12.2017.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IRI

Raspoloživost sredstava

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane Korisnika/Partnera tijekom postupka ugovaranja i pratiti kroz provedbu projekata.

Vrijednost natječaja

785.977.500,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Sažetak

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

S obzirom da se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

 

OBAVIJEST od 13. kolovoza 2019. godine – nova Pravila o financijskim korekcijama

Poštovani prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na ugovorene projekte, odnosno projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama prilažemo ovoj obavijesti te su ista objavljena i na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.

 

OBAVIJEST – 28.12.2017.

nastavno na objavljeni paket natječajne dokumentacije postupka dodjele za  Trajno ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija (CEKOM), referentna oznaka Poziva: KK.01.2.2.03, ovim putem Vas obavještavamo da je ispravljen Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava, ostatak natječajne dokumentacije Poziva je ostao nepromijenjen i važeća je verzija Trećeg ispravka Poziva.

 

VAŽNO – 3. ISPRAVAK POZIVA !!!

 

Dana 04. listopada 2017. godine objavljena je treća izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 04. listopada 2017.

Dokumentacija – Treći ispravak Poziva

 

12.06.2017. – VAŽNA OBAVIJEST:

Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta “Podrška razvoju centara kompetencija”, referentna oznaka: KK.01.2.2.03., izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 16. lipnja 2017. na 26. lipnja 2017.

 

VAŽNO – 2. ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OGRANIČENOM POSTUPKU DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA TRAJNOG MODALITETA “PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA”, referentna oznaka KK.01.2.2.03. !!!

Dana 14. lipnja 2017. godine objavljena je druga izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 14. lipnja 2017. godine.
Sukladno novim Zajedničkim nacionalnim pravilima koja su stupila na snagu 09. lipnja 2017. godine izmijenjeni su prilozi koji su sastavni dio natječajne dokumentacije druge izmjene Poziva.
Prijavitelji s Liste odabranih prijavitelja iz pred-odabira, mogu svoje projektne prijedloge podnijeti u periodu od  26. lipnja 2017. do 28. prosinca 2017.

Sažetak Poziva

 

VAŽNO – OBJAVA SAŽETKA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA“ !!!

Prijavitelji s Liste odabranih prijavitelja iz pred-odabira, mogu svoje projektne prijedloge podnijeti u periodu od  15. svibnja 2017. do 31. prosinca 2017.

Sažetak Poziva

 

08.05.2017. – VAŽNA OBAVIJEST:
Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta “Podrška razvoju centara kompetencija”, referentna oznaka: KK.01.2.2.03., izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga, budući su u tijeku pripreme izmjene natječajne dokumentacije, sa 15. svibnja 2017. na 16. lipnja 2017.

Unaprijed utvrđeni prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva izmjenu natječajne dokumentacije zaprimit će u narednim danima.

 

VAŽNO – 1. ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OGRANIČENOM POSTUPKU DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA TRAJNOG MODALITETA “PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA”, referentna oznaka KK.01.2.2.03. !!!

Dana 09. lipnja 2017. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 09. lipnja 2017. godine.
Prijavitelji s Liste odabranih prijavitelja iz pred-odabira, mogu svoje projektne prijedloge podnijeti u periodu od  16. lipnja 2017. do 28. prosinca 2017.

Sažetak Poziva

 

VAŽNO – 1. ISPRAVAK !!!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je MGSMPO objavio Prvi ispravak natječajne dokumentacije Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija.
Kako bi se osigurao primjeren rok potencijalnim prijaviteljima za prilagodbu, prijave se zaprimaju do 07. studenog 2016. godine.
Navedena izmjena stupa na snagu dana 27. listopada 2016. Svim potencijalnim prijaviteljima stojimo na raspolaganju za eventualna pitanja.

 

VAŽNO – OBAVIJEST!!!
Obaviještavamo vas da se rok za podnošenje prijava na Poziv za iskaz interesa prdužuje na 31.10.2016. godine.
Najavljujemo prvu izmjenu pojedinih dijelova natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga ” Podrška razvoju Centara kompetencija”.

 

VAŽNO – OBAVIJEST O REZULTATIMA PRED – ODABIRA !!!
U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), Tematskog cilja 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, Investicijskog prioriteta 1.b., Specifičnog cilja 1.b.2. Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, jedna od predviđenih aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija s ciljem poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.
Kroz navedeni Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja Centara kompetencija, kojim će prihvatljivim prijaviteljima i njihovim partnerima biti na raspolaganju 105 milijuna eura s maksimalnom vrijednosti potpore po prijavitelju do 15 milijuna eura, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potaknut će suradnju akademije i industrije kako bi se osigurala poveznica između novih znanstvenih spoznaja i njihove uspješne primjene u gospodarstvu. Centri kompetencija predstavljaju novu vrstu istraživačke infrastrukture neophodne za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama koja će biti specijalizirana za davanje podrške poslovnom sektoru u istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji inovacija.
Sukladno OPKK-u definirano je da će se bespovratna sredstava dodijeliti putem ograničenog postupka za unaprijed odabrane prijavitelje (s modalitetom trajnog poziva) te su stoga kroz Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru (u daljnjem tekstu: Poziv za iskaz interesa) koji je objavljen dana 29. kolovoza 2016. godine u trajanju do 07. studenoga 2016. godine odabrani prijavitelji koji će imati pravo prijave na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija. Rezultat navedenog pred-odabira je Lista odabranih prijavitelja koji se imaju pravo prijaviti na ovaj Poziv koja je objavljena na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hrwww.mingo.hr.
Na temelju rezultata procjene ispunjavanja kriterija sukladno Prilogu 6. Postupak ocjene prijava za iskaz interesa (dokumentacije Poziva za iskaz interesa) Odbor za procjenu ispunjavanja kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija utvrdio je da prijavitelj i partneri upisani na Listu odabranih prijavitelja, ispunjavaju Kriterije propisane u Pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (KK. 01.2.2.03) kako slijedi:

Kriterij 1. Prihvatljivost prijavitelja i partnera s obzirom na pravni status i oblik pravnog subjekta, obvezno članstvo u jednom ili više hrvatskih klastera konkurentnosti (u daljnjem tekstu HKK) i obvezu učinkovite suradnje;
Kriterij 2. Učinkovita suradnja u okviru Modela 1.A, 1.B i Modela 2. CEKOM-a (nije primjenjivo na Model 3. CEKOM-a);
Kriterij 3. Relevantnost predloženog CEKOM-a za jačanje konkurentnosti jednog ili više HKK;
Kriterij 4. Relevantnost CEKOM-a za jedno ili više S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja;
Kriterij 5. Definirane projektne aktivnosti istraživanja i razvoja koje pridonose razvoju novih proizvoda i usluga i uvođenju strukturnih promjena u jedno ili više S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja sa time da se prilikom procjene ispunjavanja predmetnog kriterija nije ulazilo u sadržaj i kvalitetu kolaborativnih projekata već samo u njihov broj i usklađenost Akcijskog plana za provedbu strategije istraživanja i razvoja Centra kompetencija i Sporazuma o zajednici prijavitelja u cilju učinkovite suradnje na projektima istraživanja i razvoja. Također, prihvatljivost kolaborativnih aktivnosti istraživanja i razvoja procjenjivati će se u II. fazi Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će u roku 10 (deset) kalendarskih dana od pokretanja II faze Trajnog ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (odnosno od dostavljanja natječajne dokumentacije za II fazu Poziva unaprijed odabranim prijaviteljima) objaviti datum, vrijeme i mjesto održavanja konferencije za sve prijavitelje sa Liste odabranih prijavitelja. Također će se za prijavitelje s Liste odabranih prijavitelja organizirati informativne i edukacijske radionice, a o datumu, vremenu i mjestu održavanja istih prijavitelji će biti obaviješteni najkasnije 21 kalendarski dan od datuma pokretanja Poziva.

Lista odabranih prijavitelja 

PREZENTACIJE CEKOM
Originalana_dokumentacija_CEKOM Predodabir.zip
Dokumentacija_Prvog_ispravka_Poziva_CEKOM Predodabir.zip

 

Učestala pitanja i odgovori:

Potencijalni prijavitelji će do 03.10.2016. moći postavljati pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv za iskaz interesa putem e-pošte (CEKOM@mingo.hr). U interesu jednakog tretmana prijava, svi odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mingo.hr 10 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

 

Učestala pitanja i odgovori_Pred-odabir

Pitanja i odgovori

 

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6106 282
info@mingo.hr
www.mingo.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X