Natječaji

Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža

Status

Zatvoren
01.06.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Vrijednost natječaja

149.950.132,74 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Projekt “Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža” (u daljnjem tekstu: Projekt) je strateški projekt u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020” (OPKK), Specifičnog cilja 4d1. “Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža”. Predmet Projekta je informatizacija dijela distribucijske mreže električne energije Republike Hrvatske. Cilj Projekta je uvođenje koncepta naprednih mreža u postojeću distribucijsku mrežu električne energije. Cilj projekta postiže se uvođenjem pilot sustava napredne mreže u postojeću distribucijsku mrežu, provedbom sljedećih mjera: uspostava napredne mjerne infrastrukture koja će omogućiti precizniji izračun gubitaka i lociranje područja s povećanim gubicima na razini distribucijske mreže te praćenje potrošnje električne energije i aktivno upravljanje potrošnjom na razini krajnjih korisnika, razvoj i optimizacija konvencionalne mreže zamjenom transformatora energetski učinkovitijima što će doprinijeti smanjenju tehničkih gubitaka i automatizacijom srednjenaponske mreže što će povećati pouzdanost napajanja u vidu smanjenja trajanja neplaniranih prekida te omogućiti primjenu tehničkih preduvjeta za širu integraciju distribuiranih, odnosno obnovljivih izvora energije. Pilot sustav napredne mreže u uvodi se na relevantnim distribucijskim područjima, odnosno u 5 od ukupno 21 distribucijska područja. Relevantna distribucijska područja spadaju u dvije kategorije: veliko distribucijsko područje koje odgovara obuhvatu velikih gradova, u kojima je koncentracija potrošača najveća te su stoga najveći gubici i potencijalna ušteda i srednje distribucijsko područje koje odgovara obuhvatu gradova srednje veličine, koji predstavljaju najčešću vrstu naselja u Republici Hrvatskoj. Glavni očekivani rezultati projekta su: smanjena razina gubitaka u distribucijskoj mreži u kojoj je primijenjen koncept naprednih mreža u 2023. godini u odnosu na 2014. godinu za 1,1% i povećan broj dodatnih korisnika povezanih s naprednim mrežama u 2023. godini u odnosu na 2014. godinu za 24.000 korisnika.

Prijavitelj Projekta je HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS).

Više informacija o postupku izravne dodjele za „Pilot – projekt uvođenja naprednih mreža“ možete pronaći na eFondovima klikom OVDJE

Dokumentacija

Sažetak PozivaDatum: 7.5.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X