Natječaji

ITU – Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2

Status

Zatvoren
01.08.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Zagrebačka županija

Raspoloživost sredstava

5.724.926,25 HRK

Vrijednost natječaja

5.724.926,25 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 11. ožujka 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“, referentna oznaka: KK.07.4.2.26.0001.

Pilot projekt Greenway – pregled ugovora.pdf

 

IZMJENA DOKUMENTACIJE POZIVA – 27. lipnja 2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Pilot projekt Greenway – Državna biciklistička ruta br. 2“, referentna oznaka: KK. 07.4.2.26, objavljenom 28. svibnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 27. lipnja 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjaju dijelovi dokumentacije Poziva i krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga koji se produljuje do 1. kolovoza 2019. godine.

 

Dokumentacija je dostupna na poveznici ovdje.

 

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju upotrebe vrste prijevoza s nultom razinom emisija (biciklistički promet) u gradskim i prigradskim područjima.
Svrha Poziva je stvoriti preduvjete za razvoj te razviti i poboljšati biciklističku infrastrukturu na području UA Zagreb, povezivanjem gradske, regionalne i državne biciklističke mreže.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva te najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava je 5.724.926,25 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Europske unije, odnosno sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:
• Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• Sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka troškova.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partner

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 61817894937.
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, OIB: 07132269553

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
• Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije koja je preduvjet za izgradnju dijela DG2 pod nazivom „Greenway“
• Aktivnosti izgradnje, opremanja i stručnog nadzora Pilot biciklističke staze na području Grada Zagreba
▪ Izgradnja i opremanje novih dionica biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
• Aktivnost revizije postojeće Studije izvodljivosti „Greenway- državna biciklistička ruta br. 2“
• Aktivnosti upravljanja projektom i projektne administracije
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
• Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva)

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području urbane aglomeracije Zagreb.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 1. kolovoza 2019. godine.

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X