Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)

Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane … Continue reading Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)