Natječaji

Natječaj za provedbu podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“

Status

Otvoren
Od 20.04.2020.
Do 15.06.2020.

Vrsta poziva

Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poljoprivreda

Ruralni razvoj

Vrijednost natječaja

29.400.000,00 kn

Fond

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 8. travnja 2020. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 20. veljače 2018. godine i njegovih prvih izmjena od 13. ožujka 2018. godine .

Ukupna vrijednost objavljenog Natječaja je 29.400.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 %. Visina potpore po projektu za ukupno prihvatljive troškove iznosi od 30.000 EUR-a do 200.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

U sklopu ovoga Natječaja potpora se dodjeljuje kao de minimis potpora – potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013. Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1.

Prihvatljivi troškovi temeljem odobrenog poslovnog plana:

  • tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta
  • izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt
  • neizravni troškovi u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji nisu izravno prikazane aktivnosti, ali se stvaraju kao trošak tijekom provedbe projekta
  • troškovi putovanja i dnevnice

Zahtjevu za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. travnja 2020. godine od 12:00 sati do 15. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Natječaj i više informacija možete pročitati ovdje.

Nadležna institucija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb
tel. 01 6002 700
fax. 01 6002 851
info@apprrr.hr
www.apprrr.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X