Natječaji

ITU – Mehanika – polivalentni centar

Status

Zatvoren
20.10.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.16

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 34.926.408,02  HRK.

Vrijednost natječaja

34.926.408,02 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj Poziva je rekonstruirati i staviti u funkciju postojeću zapuštenu industrijsku radionicu (brownfield lokaciju), bravariju tvrtke „Mehanika“, u svrhu osnivanja novog kulturno-društvenog centra u urbanom području Pula.

Svrha Poziva je ostvarivanje preduvjeta za uspostavu i razvoj novih kulturnih programa i događanja, te razvoj novih poduzetničkih aktivnosti na Urbanom područja Pula.

 

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Pula.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 34.926.408,02 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta a koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2014. godine, te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci.

Pri planiranju trajanja razdoblja provedbe projekta Prijavitelj/Korisnik mora uzeti u obzir obvezu stavljanja obnovljene brownfield lokacije u punu funkciju najkasnije do kraja 2023. godine (potrebno je voditi računa o trajanju projekta kako bi ulaganje u infrastrukturu završilo na vrijeme i omogućilo pravovremeno stavljanje infrastrukture u punu funkciju do kraja 2023. godine), što će biti regulirano Ugovorom.

 

Prihvatljive aktivnosti

 • Izrada projektno – tehničke i investicijske dokumentacije (izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola izravno vezanih za aktivnosti obnove i aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji)
 • Obnova brownfield lokacije, uključuje sve postupke gradnje i građenja kao i one građevinske postupke koje im prethode do, zaključno, ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
  -dekontaminaciju tla;
  -uklanjanje građevine ili njezina dijela;
  -rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima.
 • Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 20. listopada 2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X