Natječaji

ITU- Sustav poduzetničkih zona

Status

Zatvoren
09.08.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Ostalo

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

25.647.084,79 HRK

Vrijednost natječaja

25.647.084,79 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga- 17. srpnja 2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Sustav poduzetničkih zona“, referentna oznaka: KK.03.1.2.23, objavljenom 9. svibnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 17. srpnja 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se izmjenjuju odredbe vezane uz financijsku alokaciju, iznose i intenzitete bespovratnih sredstava, popratnu dokumentaciju uz prijavni obrazac te rok za predaju projektnog prijedloga.

Dokumentacija je dostupna na poveznici ovdje

 

 

 

Cilj poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UA Rijeka), kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  25.647.084,79 HRKNajniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 2.500.000,00 HRK
  • najviši iznos 18.000.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom.

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Rijeka. Prijavitelj se na Poziv mora prijaviti samostalno. Partnerstvo nije dozvoljeno.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog poziva su

  1. Razvoj (gradnja nove i/ili obnova i proširenje postojeće) zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture poduzetničkih zona te zelene infrastrukture koja je općeg karaktera, što uključuje aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola)
  2. Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija (izrada potrebne projektne dokumentacije) uz uvjet da su projektom predviđene i prihvatljive aktivnosti opisane u točki 1 sukladno napomeni niže.
  3. Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka te angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom)
  4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s točkom 5.6 Uputa)
  5. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8 Uputa)

Napomena: Po ovom Pozivu nije dozvoljena prijava projektnih prijedloga koji se odnose samo na pripremu projektne/tehničke dokumentacije za bilo koju od gore navedenih aktivnosti. Ova odredba NE utječe na prihvatljivost troškova pripreme dokumentacije (vidi točku 2.9) s obzirom da se isti smatraju dijelom ulaganja i kao takvi planiraju u sklopu pripadajuće aktivnosti.

 

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbane aglomeracije Rijeka.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. svibnja 2019. godine.

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Sustav poduzetničkih zona”, koja će se održati u ponedjeljak 8. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati prostorijama Grada Rijeke na adresi Korzo 16, soba 213 (2. kat) u Rijeka.

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Sustav poduzetničkih zona“, održane 8. srpnja 2019. u Rijeci, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X