Natječaji

ITU – Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula

Status

Otvoren
Od 25.01.2019.
Do 25.04.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Ustanova u kulturi

Partneri

Prihvatljivi partneri u okviru Poziva su:

 • Obavezan partner za sve projekte koji obuhvaćaju aktivnosti iz točke 2.7.2. Uputa za prijavitelje je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).
 • Pomorski i povijesni muzej Istre prihvatljiv je partner za prijavitelja Grad Pula-Pola.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 22.476.618,85 HRK.

Vrijednost natječaja

22.476.618,85 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga!!

Obavještavamo unaprijed određene prijavitelje kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“, referentna oznaka: KK.06.1.1.05, objavljenog dana 28. prosinca 2018. godine, produljen rok za predaju projektnih prijedloga.

Krajnji rok dostave projektih prijedloga je 25. travnja 2019. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih revitalizaciji i obnovi kulturne baštine na urbanom području Pula.

Cilj Poziva je povećanje privlačnosti, održivog upravljanja i edukacijskog kapaciteta na odredištima kulturne baštine s ciljem porasta turističkih izdataka i broja zaposlenih.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 22.476.618,85 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 40% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 1. Grad Pula-Pola, Forum 1, 52 000 Pula, OIB: 79517841355
 2. Arheološki muzej Istre,  Carrarina ulica 3, 52100 Pula, OIB: 76185043859
 3. Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, OIB: 15554218499
 4. Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, OIB: 79825866723

Prihvatljivi partneri u okviru Poziva su:

 • Obavezan partner za sve projekte koji obuhvaćaju aktivnosti iz točke 2.7.2. Uputa za prijavitelje je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).
 • Pomorski i povijesni muzej Istre prihvatljiv je partner za prijavitelja Grad Pula-Pola.

 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Prema preliminarnoj procjeni unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja definirani su maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju kako slijedi:

 • Grad Pula-Pola – 9.000.000,00 kuna
 • Arheološki muzej Istre – 8.500.000,00 kuna
 • Grad Vodnjan-Dignano – 2.226.618,85 kuna
 • Općina Svetvinčenat – 2.750.000,00 kuna

 

Predviđeni intenzitet potpore

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107. stavku 1. UFEU, primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora, što uključuje pravila za izračun maksimalnog intenziteta potpore, kako je navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine, kojeg je donijelo Ministarstvo kulture, a nalazi se u Prilogu 8. Uputa za prijavitelje.

Neovisno o određenoj kategoriji potpore, maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) koji može biti dodijeljen unutar ovog Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

 

Prihvatljive aktivnosti

 • Priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija
  • Priprema projektne dokumentacije
  • Priprema studijske dokumentacije
 • Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja
 • Upravljanje projektom
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela)

Geografska ograničenja

Projekti će se u cijelosti provoditi na području jedinica lokalne samouprave (JLS) Urbanog područja Pula.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog poziva Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 25. travnja 2019. godine u 23:00 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 25. siječnja 2019. godine u 11:00 sati.

 

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“ koja će se održati u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati koja će se održati u prostorijama Komunalne palače, na adresi Trg Forum 1, 52 100 Pula.

Registracija se vrši na e-mail adresu: andreja.rast@mrrfeu.hr

Sadržaj informativne radionice Poziva „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“, održane 24. siječnja 2019. u Puli, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X