Natječaji

ITU – Povežimo se baštinom

Status

Zatvoren
15.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.11

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 1. Grad Kastav
 2. Grad Kraljevica
 3. Grad Opatija
 4. Općina Čavle
 5. Općina Klana
 6. Općina Kostrena
 7. Općina Lovran
 8. Općina Mošćenička Draga
 9. Općina Viškovo

Obavezni partner je:

 1. Turistička zajednica Grada Rijeke

Raspoloživost sredstava

36.395.223,98 kn

Vrijednost natječaja

36.395.223,98 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1. Cilj Poziva

Cilj Poziva je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području Urbane aglomeracije Rijeka na 13 novih ili poboljšanih fizičkih kulturno-turističkih lokacija kroz sljedeće projektne komponente:

 • Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci
 • Otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca
 • Rekonstrukcija kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće književnika Eugena Kumičića
 • Etno selo Trebišće – otvaranje mitsko povijesne staze Trebišća – Perun
 • Revitalizacija kaštela u Mošćenicama – Mošćenice, živi povijesni grad
 • Adaptacija Kuće lovranskega guca
 • Obnova trga Zrinski
 • Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ
 • Sanacija trga Lokvina
 • Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara
 • Revitalizacija Ville Angioline
 • Revitalizacija kaštela Gradina u Klani
 • Revitalizacija kaštela Grobnik

Svrha Poziva je integrirana revitalizacija kulturne baštine u svih deset jedinica lokalne samouprave koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka (u daljnjem tekstu UAR) u smislu očuvanja i kvalitetnije prezentacije baštine kako bi se doprinijelo održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele za projekt identificiran temeljem metodologije prioritizacije provedene od strane grada središta UAR identificiran temeljem Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.

Projekt se provodi u Urbanoj aglomeraciji Rijeka, a Prijavitelj se mora prijaviti na Poziv u partnerstvu.

 

2. Financiranje

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 36.395.223,98 HRK.

Bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u okviru ovog Poziva ne sadrže elemente državne potpore, tako da najviši mogući udio bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 

3. Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja aktivnosti projekta.
Razdoblje provedbe projekta može započeti najranije 1. prosinca 2018. godine, a inicijalni završetak provedbe projekta predviđen je do 31. prosinca 2022. godine.

 

4. Prihvatljivi prijavitelj i partneri

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Rijeka 

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 1. Grad Kastav
 2. Grad Kraljevica
 3. Grad Opatija
 4. Općina Čavle
 5. Općina Klana
 6. Općina Kostrena
 7. Općina Lovran
 8. Općina Mošćenička Draga
 9. Općina Viškovo


Obavezni partner je
:

 1. Turistička zajednica Grada Rijeke

 

5. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 1. Građenje, odnosno izvođenje radova, uključujući aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga na kulturnim objektima i javnim površinama tematski povezanima s sljedećim lokacijama:

 

Objekt

Lokacija
1Kulturno-turistički posjetiteljski centar u RijeciRijeka, Korzo 28, Filodrammatica
2Kuća kostrenskih pomoracaKostrena, Trg sv. Barbare

Kostrena, bivša škola sv. Barbare, Trg sv. Barbare

3Kaštel u Brseču i Rodna kuća književnika Eugena KumičićaMošćenička Draga
4Etno selo Trebišće –mitsko povijesna staza Trebišća – PerunMošćenička Draga, Trebišće
5Kaštel u Mošćenicama-živi povijesni gradMošćenička Draga, Mošćenice
6Kuća lovranskega gucaLovran, Trg Slobode 1
7Trg ZrinskiKraljevica, Rovina ul. 6,  Dvorac Zrinski
8Crekvina i interpretacija baštine in situKastav, Kastav 6, lokalitet Crekvina
9Trg LokvinaKastav, Trg Lokvina
10Kuća halubajskega zvončaraViškovo
11Villa AngiolinaOpatija
12Kaštel Gradina u KlaniKlana
13Kaštel GrobnikGrobnik

 

2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje radova

3. Priprema studijske dokumentacije koja se tiče realizacije ulaganja

4. Razvoj edukativnih, kulturnih i turističkih pratećih sadržaja koji su vezani uz materijalna ulaganja na obuhvaćenim lokacijama

5. Nabava i instalacija opreme potrebne za stavljanje u funkciju kulturnih objekata te uspostavljanje pratećih sadržaja

6. Aktivnosti informiranja i vidljivosti (uključujući aktivnosti promocije projekta i novoobnovljenih objekata)

7. Upravljanje projektom i administracija (uključujući s uključujući neovisnu financijsku reviziju projekta)

8. Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva)

 

6. Geografska ograničenja

 Projekt će se u cijelosti provoditi na području urbane aglomeracije Rijeka.

 

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati. Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. siječnja 2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X