Natječaji

ITU – Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2

Status

Otvoren
Od 29.05.2019.
Do 30.06.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Zagrebačka Županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, OIB: 07132269553

Raspoloživost sredstava

5.724.926,25 HRK

Vrijednost natječaja

5.724.926,25 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju upotrebe vrste prijevoza s nultom razinom emisija (biciklistički promet) u gradskim i prigradskim područjima.
Svrha Poziva je stvoriti preduvjete za razvoj te razviti i poboljšati biciklističku infrastrukturu na području UA Zagreb, povezivanjem gradske, regionalne i državne biciklističke mreže.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva te najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava je 5.724.926,25 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Europske unije, odnosno sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:
• Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• Sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka troškova.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partner

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 61817894937.
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Zagrebačka Županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, OIB: 07132269553

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
• Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije koja je preduvjet za izgradnju dijela DG2 pod nazivom „Greenway“
• Aktivnosti izgradnje, opremanja i stručnog nadzora Pilot biciklističke staze na području Grada Zagreba
▪ Izgradnja i opremanje novih dionica biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
• Aktivnost revizije postojeće Studije izvodljivosti „Greenway- državna biciklistička ruta br. 2“
• Aktivnosti upravljanja projektom i projektne administracije
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
• Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva)

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području urbane aglomeracije Zagreb.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 30. lipnja 2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X