Natječaji

ITU – PALAČA ŽIVOTA – GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom

Status

Zatvoren
28.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.15

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Muzej grada Splita,OIB: 35217491823.

Obavezan partner je Turistička zajednica grada Splita, OIB: 67919657637.

Raspoloživost sredstava

18.225.974,58 kn

Vrijednost natječaja

18.225.974,58 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1. Cilj Poziva
Cilj Poziva je priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi i prezentaciji stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom.
Svrha Poziva je integriranim pristupom, koji uključuje fizičku obnovu i interpretaciju baštine, edukaciju dionika i posjetitelja, kao i razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na staroj gradskoj jezgri s Dioklecijanovom palačom, staviti lokacije obuhvaćene projektom u funkciju održivog razvoja lokalne zajednice koji uključuje ekonomsku i društvenu komponentu, te brendirati Split kao destinaciju slojevite i žive kulturne baštine.

2. Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 18.225.974,58 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.
Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2018. godine, te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

 

3. Prihvatljivi prijavitelj i partneri

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Split, OIB:78755598868.
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva Muzej grada Splita,OIB: 35217491823.
Obavezan partner je Turistička zajednica grada Splita, OIB: 67919657637.

 

4. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

Izrada projektno-studijske dokumentacije;
Radovi na zaštiti, obnovi i opremanju Stare gradske vijećnice– zaštićeno nepokretno kulturno dobro Gradska vijećnica i kapelica sv. Lovre (Registar kulturnih dobara RH, broj Z-4686);
Radovi na izgradnji, obnovi, rekonstrukciji i opremanju prateće infrastrukture
– obnova i opremanje Jugoistočne kule sa zgradom u Lukačićevoj ulici,
– obnova i opremanje dijela Muzeja grada Splita,
– uspostava šetnice na južnoj polovici istočnog zida;
Provedba edukativnih aktivnosti
Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini (isključivo za potrebe prijavitelja ili partnera, ali ne i trećih dionika);
Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
Upravljanje projektom i administracija
Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

 

5. Geografska ograničenja
Projekt će se u cijelosti provoditi na području Urbane aglomeracije Split.

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je četvrtak 28.11.2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X