Natječaji

ITU – Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA

Status

Zatvoren
18.09.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.16

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Udruga Ekomuzej Bistra ,OIB: 61240135458.

Obavezan partner je Turistička zajednica Zagrebačke županije, OIB: 02588515194.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 10.110.430,40 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

U ovom Pozivu prijavitelju se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti ugovorenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

Vrijednost natječaja

10.110.430,40 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj Poziva

Cilj Poziva je obnova i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj te njena prenamjena u suvremeni i moderno opremljen kulturno-turistički centar.

Svrha Poziva je prezentacija sveukupne baštine Bistre posjetiteljima na suvremen i inovativan način te upravljanje sveukupnom baštinom bistranskog kraja prema muzeološkom konceptu ekomuzeja.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekata započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta  koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2019. godine, te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta je 36 mjeseci. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1 Poziva).

 

Prihvatljivi prijavitelj 

U okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelj je Općina Bistra, OIB: 75454185661, kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna građevina, a koja se nalazi na području UA Zagreb na kojem se provodi ITU mehanizam.

 

 Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektno-studijske dokumentacije
  • Radovi na obnovi i rekonstrukciji zgrade stare škole – zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Registar kulturnih dobara RH, broj Z-6513);
  • Opremanje zgrade stare škole
  • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini
  • Promocija i marketing kulturne baštine
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 18. rujna 2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X