Natječaji

ITU- „Obnova Tvrđave“

Status

Zatvoren
16.12.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.14

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o., OIB: 36468197508.

Raspoloživost sredstava

17.969.000,00 kn

Vrijednost natječaja

17.969.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

1. Cilj Poziva je obnova zapadnog dijela Sjevernog kavalira Tvrđave Brod, koje je zaštićeno kulturno dobro, u prostor edukativno-multimedijskog centra kako bi se spomenuti objekt pozicionirao kao kulturna turistička atrakcija kontinentalne Hrvatske.

 

2. Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 17.969.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

 

3. Prihvatljivi prijavitelj

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Slavonski Brod, OIB: 58007872049, kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna građevina, a koja se nalazi na urbanom području Slavonski Brod na kojem se provodi ITU mehanizam.

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o., OIB: 36468197508.

 

4. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije uključujući i Studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt te drugih potrebnih studija i elaborata i aktivnosti vezanih uz ishođenje građevinske i uporabne dozvole
  • Pripremni radovi, građevinsko – obrtnički, instalaterski, strojarski radovi potrebni za izgradnju infrastrukture na brownfield lokaciji
  • Stručni i projektantski nadzor nad radovima
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 3.1. Poziva)

 

5. Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na urbanom području Slavonski Brod.

 

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 16. prosinca 2019. godine u 23:59 minuta.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X