Natječaji

ITU Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – opremanje

Status

Zatvoren
15.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

K.06.1.1.12

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.
Obavezni partner u okviru ovog Poziva je Turistička zajednica grada Slavonskog Broda

Raspoloživost sredstava

4.250.000,00 kn

Vrijednost natječaja

4.250.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

IZMJENA DOKUMENTACIJE POZIVA

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – opremanje”, referentna oznaka: KK.06.1.1.12, objavljenom 3. prosinca 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 30. prosinca 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjaju tipfeleri u tekstu dokumenta Poziv na dostavu projektnog prijedloga kao što je navedenu u dokumentu Izmjena Poziva.

 

 

1. Cilj Poziva

Cilj poziva je doprinos održivom gospodarskom razvoju Slavonskog Broda i okolne regije kroz razvitak i širenje ponude kulturnog turizma unaprjeđenjem kulturne baštine.
Svrha Poziva je opremanje Kuće tambure u suvremeni multimedijalni interpretacijski centar posvećen tamburi kao nove kulturno turističke atrakcije koja ima za cilj stvarati inovativne kulturno-umjetničke, edukativne i druge sadržaje. Kroz prateći sustav usluga i potpora usmjerenih na malo i srednje poduzetništvo, cilj ih je uključiti u razvoj i ponudu sadržaja, proizvoda i usluga na lokalitetu tvrđave, te na području grada Slavonskog Broda.

 

2. Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 4.250.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

U ovom Pozivu prijavitelju/partneru se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti ugovorenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.
Bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u okviru ovog Poziva ne sadrže elemente državne potpore u skladu s člankom 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

3. Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekata započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta koje ne može biti ranije od 1. studenog 2019. godine, te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.
Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je najviše 20 mjeseci.

 

4. Prihvatljivi prijavitelj i partner

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Slavonski Brod
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.
Obavezni partner u okviru ovog Poziva je Turistička zajednica grada Slavonskog Broda

 

5. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

Opremanje Kuće Tambure
– Opremanje multimedijalnog interpretacijskog centra posvećenog tamburi;
– Opremanje koncertne dvorane;
– Opremanje glazbenog studija;
– Opremanje prostora za radionice;
– Opremanje suvenirnice/čitaonica.
Promocija i marketing Kuće tambure
– Izrada vizualnog identiteta Tambure, izrada promo spota, promocija putem društvenih mreža, jumbo plakata, izrada promotivnih materijala, kataloga, brošura, promocija putem nacionalnog tiska te putem regionalnih i nacionalnih portala.
• Aktivnosti informiranja i vidljivosti
• Upravljanje projektom i administracija
Aktivnosti vezane u promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. Poziva na dostavu projektnog prijedloga).

 

6. Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na Urbanom području Slavonski Brod.

 

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. siječnja 2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X