Natječaji

ITU – Jačanje sustava javnog prijevoza

Status

Zatvoren
15.02.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su Rijeka promet d.d., OIB: 46811281375 te Grad Rijeka, OIB: 54382731928.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 54.563.477,01 HRK.

Vrijednost natječaja

54.563.477,01 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Cilj poziva je podizanje kvalitete i standarda cjelokupnog sustava javnog gradskog prijevoza s naglaskom na osiguranju njegove održivosti na području UA Rijeka.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Cilj poziva je podizanje kvalitete i standarda cjelokupnog sustava javnog gradskog prijevoza s naglaskom na osiguranju njegove održivosti na području UA Rijeka.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 54.563.477,01 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partner  

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Komunalno društvo Autotrolej d.o.o., OIB: 19081493664.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su Rijeka promet d.d., OIB: 46811281375 te Grad Rijeka, OIB: 54382731928.

 

Prihvatljive aktivnosti

  • Nabava i stavljanje u funkciju 32 autobusa s niskom emisijom CO2
  • Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište putem INFO Displeja
  • Postavljanje „pametnih“ semafora, kamera, nadogradnja upravljačkog softwarea u gradskom prometnom centru
  • Nabava softwarea za mobilnu i web aplikaciju najave dolaska autobusa
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela)

 

Geografska ograničenja

Projekt će se u cijelosti provoditi na području jedinica lokalne samouprave (JLS) Urbane aglomeracije Rijeka.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. veljače 2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X