Natječaji

ITU – Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora

Status

Zatvoren
15.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.21

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Grad Zadar.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 18.357.658,26 HRK.

Vrijednost natječaja

18.357.658,26 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

IZMJENA POZIVA – 30. prosinca 2019. godine

Obavještavamo Vas u kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora, referentna oznaka: KK.03.1.2.21, objavljenog dana 28. studenoga 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 30. prosinca 2019. godine objavilo  izmjenu Poziva kojom se mijenja inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta. 

 

1. Predmet i svrha poziva

Svrha (cilj) Poziva je stvaranje preduvjeta za poticajno okruženje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Urbanom području Zadar, razvojem visoko kvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture te poboljšanjem kvalitete takve infrastrukture, kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja MSP-ova te otvaranje novih radnih mjesta. Kroz projekt izgradnje i opremanja nove zgrade poduzetničkog inkubatora koja će služiti za podršku start‐up poduzećima koji razvijaju inovativne proizvode, kao i malim i srednjim poduzećima doprinijet će se rješavanju navedenih nedostataka.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 18.357.658,26 kn.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

 

3. Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru (Prilog 1.  Poziva). Projekt ne smije biti fizički niti financijski završen u trenutku podnošenja projektnog prijedloga. Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 26 mjeseci. Trošak mora nastati u razdoblju provedbe da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru te biti plaćen do roka za dostavu završnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava (u skladu s uvjetima prihvatljivosti izdataka iz točke 4. Poziva).

 

4. Prihvatljiv prijavitelj i partner
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele za projekt identificiran temeljem metodologije prioritizacije provedene od strane grada Zadra kao središta Urbanog područja Zadar te temeljem Strategije razvoja Urbanog područja Zadar.
Prijavitelj se može prijaviti na Poziv u partnerstvu s jednim partnerom.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Inovativni Zadar d.o.o., OIB: 33061586626.

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave Grad Zadar, OIB: 09933651854.

 

5. Prihvatljive aktivnostiAktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

• Aktivnosti izgradnje i opremanja zgrade poduzetničkog inkubatora
– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju poduzetničko-poslovne infrastrukture, uključujući ishođenje potrebnih dozvola, upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu;
– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje poduzetničko-poslovne infrastrukture
• Aktivnosti izrade studijske dokumentacije koja se tiče realizacije ulaganja (planovi povezani s ulaganjem u materijalnu imovinu, npr. izrada poslovnog plana inkubatora, izrada inkubacijskih programa)
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i administracija
• Horizontalne aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

6.  Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbanog područja Zadar.

 

7.  Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava o, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 15. siječnja 2020. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 29. studenog 2019. godine u 12:00 sati.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X