Natječaji

ITU – COWORKING PULA

Status

Zatvoren
23.01.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.19

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

lokalne/regionalne javne institucije

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Grad Pula-Pola

Raspoloživost sredstava

20.061.156,44 kn

Vrijednost natječaja

20.061.156,44 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

1. Predmet i svrha poziva

Svrha Poziva je uspostava novog vida poduzetničke potporne infrastrukture i jačanja poduzetničkog okruženja te stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva ne samo infrastrukturom već i sadržajima koje će poduzetnički centar nuditi, a sve kako bi se u urbanom području stvorila povoljna poduzetnička klima za nova ulaganja, inovacije i implementaciju novih tehnologija. Fokus nije samo na male i srednje poduzetnike već i na „freelancere“, čija mreža sve više i više raste i prepoznata je od nadležnih institucija unutar Europske unije, a poduzetnički centar predstavlja pravo mjesto za njihovo okupljanje odnosno stvaranje zajednice na urbanom području.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 20.061.156,44 HRK.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu smatraju se državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1. UFEU točke 3. ovog Poziva, koje definiraju obveze koje se odnose na primjenu propisa s područja državnih potpora.

U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

 

3. Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja projektnih aktivnosti koje ne može biti ranije od datuma podnošenja projektnog prijedloga te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci.

 

4. Prihvatljiv prijavitelj i partner

Prijavitelj se može prijaviti na Poziv u partnerstvu s jednim partnerom.
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o.
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Grad Pula-Pola

 

5. Prihvatljive aktivnostiAktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

1) Aktivnosti rekonstrukcije i opremanja poduzetničko poslovne infrastrukture namijenjene za osnivanje poduzetničkog centra Coworking Pula
– Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje ima za cilj rekonstrukciju i poboljšanje (obnovu) postojeće infrastrukture, u svrhu pružanja poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima, uključujući izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, rekonstrukciju objekta, upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu;
– Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje poduzetničko-poslovne infrastrukture poduzetničkog centra Coworking Pula;
2) Aktivnosti usavršavanja i edukacija za djelatnike IDA d.o.o.
– Aktivnosti podizanja razine vještina i znanja zaposlenika IDA d.o.o. u svrhu poboljšanja usluga za MSP-ove (sudjelovanje u programima edukacija relevantnih za pružanje usluga MSP-ima, digitaliziran sustav PPI, organizacija i koordinacija stručnih edukacija za zaposlenike i sl.);
3) Aktivnosti pružanja stručne i savjetodavne pomoći MSP-ovima
– Organizacija međunarodnih i nacionalnih konferencija, edukacija, radionica, seminara i skupina za raspravu s ciljem povezivanja i umrežavanja MSP-ova;
– Savjetodavne i stručne usluge koje će IDA d.o.o. pružati MSP-ovima (savjetovanja, mentorstva, potpore za pristup financijama i poslovnoj infrastrukturi i sl.);
– Izrada baze podataka potencijalno zainteresiranih korisnika i selekcija, programi umrežavanja (networking) i edukacije korisnika Centra;
4) Aktivnosti promidžbe i vidljivosti;
5) Upravljanje projektom i administracija;
6) Horizontalne aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 4.1 Poziva

 

6.  Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbanog područja Pula.

 

7.  Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 23. siječnja 2020. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 5. prosinca 2019. godine u 12:00 sati.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X