Natječaji

ITU – Centar za posjetitelje

Status

Zatvoren
07.04.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.05

Područje

Turizam

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerstvo bilo koje vrste na ovom projektu nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

13.076.923,08 HRK

Vrijednost natječaja

13.076.923,08 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 19. lipnja 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Centar za posjetitelje“, referentna oznaka: KK.06.2.2.05.0001.

Centar za posjetitelje.pdf

 

Cilj Poziva je ulaganje u obnovu zapuštene lokacije na području osječke Tvrđe radi budućeg korištenje prostora kao Centra za posjetitelje.

Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacije na području Grada Osijeka i stvaranje nužnih uvjeta za razvoj osječke Tvrđe kao zaštićenog kulturnog dobra kroz rekonstrukciju/obnovu građevina i izgradnju prateće infrastrukture te uređenje okoliša, kako bi se prostor stavio u funkciju, valorizirao i koristio u svrhu dobrobiti zajednice i gospodarskog razvoja.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 13.076.923,08 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

U ovom Pozivu prijavitelju/partneru se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti ugovorenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

Bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u okviru ovog Poziva ne sadrže elemente državne potpore u skladu s člankom 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekata započinje potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja projektnih aktivnosti.

Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta je 24 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1 Poziva).

 

Prihvatljivi prijavitelj i partner

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Osijek, OIB: 30050049642, kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna građevina, a koja se nalazi na području UA Osijek na kojem se provodi ITU mehanizam.

Partnerstvo bilo koje vrste na ovom projektu nije prihvatljivo.

 

Prihvatljive aktivnosti

 Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti vezane uz rekonstrukciju građevine, uređenje okoliša i nadzor

o   Pripremni radovi i radovi uređenja okoliša

o   Građevinsko – obrtnički, instalaterski, strojarski radovi potrebni za izgradnju/rekonstrukciju infrastrukture na brownfield lokaciji

o   Stručni, arheološki i projektantski nadzor nad radovima

  • Aktivnosti koje se odnose na reviziju projekta
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 3.1. Uputa za prijavitelje)

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području Urbane aglomeracije Osijek.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

 Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 07.04.2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X