Natječaji

ITU – Centar za mlade (faza II.) – Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru

Status

Zatvoren
07.12.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.17

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 3.022.877,64 HRK.

Vrijednost natječaja

3.022.877,64 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 15. ožujka 2021. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Centar za mlade (faza II.)- Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru“, referentna oznaka: KK.06.2.2.17.0001.

 

Cilj Poziva je revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa u Ulici Stjepana Radića parternim uređenjem okoliša Centra za mlade na Urbanom području Zadar.

Svrha Poziva je ostvarivanje preduvjeta za uspostavu Centra za mlade kao prostora javno-društvenog i kulturnog sadržaja na Urbanom područja Zadar.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 3.022.877,64 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

 

U ovom Pozivu prijavitelju se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti ugovorenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

 

Bespovratna sredstava koja se dodjeljuju u okviru ovog Poziva ne smatraju se državnom potporom u skladu s člankom 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

  1. Razdoblje provedbe projekta

 

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

 

Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta je 18 mjeseci. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1 Poziva).

 

  1. Prihvatljivi prijavitelj i partner

 

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zadar, OIB: 09933651854, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koja se nalazi na području UP Zadar na kojem se provodi ITU mehanizam.

 

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  1. Parterno uređenje okoliša Centra za mlade
  • Izvođenje radova parternog uređenja okoliša Centra za mlade

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

 

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 7. prosinca 2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X