Natječaji

Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Otvoren
Od 28.11.2022.
Do 20.03.2023.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Ostalo

Raspoloživost sredstava

80.000.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Sažetak

Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice (županije):
u Hrvatskoj: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Karlovačku a u Italiji 25 pokrajina: Teramo, Pescara, Chieti (Abruzzo Region), Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Apulia Region), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Emilia-Romagna Region), Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Friuli Venezia Giulia Region), Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Marche Region), Campobasso (Molise Region), Venezia, Padova, Rovigo (Veneto Region)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je namijenjen za dvije vrste projekata: Standard i Small-scale projekte.

Standard projekti

 • Previđeno trajanje projekata je od 24 do 30 mjeseci;
 • Minimalni broj partnera je tri od čega je barem jedan iz Hrvatske a jedan iz Italije, dok je maksimalni broj partnera osam (uključujući i Vodećeg partnera)
 • Otvoreni prioriteti i specifični ciljevi za Standard projekte
 • Prioritet 1. Održivi rast u plavoj ekonomiji
 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (7.000.000,00 eura EFRR)
 • Specifični cilj 1.2. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (2.800.000,00 eura EFRR)
 • Prioritet 2. Zelena i otporna zajednička okolina
 • Specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (20.500.000,00 eura EFRR)
 • Specifični cilj 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (12.200.000,00 eura EFRR)
 • Prioritet 3. Održivi pomorski i multimodalni transport
 • Specifični cilj 3.1. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (18.000.000,00 eura EFRR)
 • Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj
 • Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (15.500.000,00 eura EFRR)
 • Prihvatljivi prijavitelji: Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i njihova udruženja, Javnopravna tijela, Neprofitne organizacije, Profitne organizacije, Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU, Međunarodne organizacije koje djeluju prema međunarodnom pravu.
 • Minimalni iznos proračuna projekta za Specifične ciljeve 1. i 1.2. je 500.000,00 eura (EFRR), a maksimalan iznos proračuna projekta je 1.500.000,00 eura (EFRR);
 • Minimalni iznos proračuna projekta za Specifične ciljeve 1., 2.2., 3.1., 4.1. je 500.000,00 eura (EFRR), a maksimalan iznos proračuna projekta je 2.200.000,00 eura (EFRR).

 

Small-scale projekti

 • Previđeno trajanje projekata od 12 do 18 mjeseci;
 • Minimalni broj partnera je dva, od čega je barem jedan iz Hrvatske a jedan iz Italije, dok je maksimalni broj partnera četiri (uključujući i Vodećeg partnera);
 • Otvoreni prioriteti i specifični ciljevi za Small-scale projekte:
 • Prioritet 2. Zelena i otporna zajednička okolina
 • Specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima; (1.000.000,00 eura EFRR)
 • Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj
 • Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (1.000.000,00 eura EFRR).
 • Prioritet 5. Integrirano upravljanje za snažniju suradnju
 • Specifični cilj 5.1. Druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (2.000.000,00 eura EFRR)
 • Minimalni iznos proračuna projekta za sve specifične ciljeve je 000,00 eura (EFRR), a maksimalni iznos proračuna projekta je 200.000,00 eura (EFRR)
 • Prihvatljivi prijavitelji: Lokalne vlasti: samo tijela koja predstavljaju populaciju manju od 50.000 stanovnika ili udruženje nekoliko tih tijela koja predstavljaju populaciju manju od 50.000 stanovnika, Javnopravna tijela, koja financiraju, većinskim dijelom, lokalne vlasti koje predstavljaju populaciju manju od 50.000 stanovnika, ili koji podliježu upravljačkom nadzoru od strane lokalne vlasti, ili koji imaju upravni, ili nadzorni odbor, u kojem više od polovice članova imenuju lokalne vlasti, Neprofitne organizacije, Profitne organizacije: samo mikro ili mala poduzeća, Škole i obrazovne ustanove s izuzetkom sveučilišta.

Ukupna financijska alokacija za 1. poziv iznosi 80.000.000,00 eura EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren:

 • od 28. studenoga 2022. do 20. ožujka 2023. do 14:00 (CET) za Standard projekte
 • od 28. studenoga 2022. do 28. veljače 2023. do 14:00 (CET) za Small-scale projekte

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i to isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.italy-croatia.eu

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/1st-call-for-proposals

Vodeći partner može kontaktirati Zajedničko tajništvo sa sjedištem u Veneciji i antenu u Zadru za sve upite vezane uz razvoj i prijavu projekta na e-mail adrese:

js.italy-croatia@regione.veneto.it

js.it-hr.antenna@mrrfeu.hr

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na info radionicama koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Info radionice će se održati:

 • 14. prosinca 2022 u Karlovcu,
 • 15. prosinca 2022 u Šibeniku.

Info radionice će se održavati na engleskom jeziku.

Sve informacije, dnevni red te prijava na info radionice nalaze se na sljedećoj poveznici: https://interreg-events.blumm.it/interreg-italy-croatia-infoday-first-call-for-proposals

Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa organizirati će dodatne info radionice koje će se održati:

10. siječnja 2023. godine u Dubrovniku, s početkom u 10:00 h u velikoj dvorani Studentskog centra u Dubrovniku, Ulica Marka Marojice 2B, Dubrovnik. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE. Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE.

20. siječnja 2023. godine u Puli, s početkom u 10:30 h u dvorani kina Valli, Giardini 1, Pula. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE. Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE.

Za potencijalne prijavitelje koji nisu u mogućnosti prisustvovati na informativnim radionicima, dostupna je snimka sa informativne radionice održane u Bariju, 6. prosinca 2022. godine putem sljedeće poveznice:  https://www.youtube.com/watch?v=-zTE24nOJQg

Na službenoj web stranici Programa omogućena je tražilica partnera kako bi potencijalni partneri iz obje države mogli razmijeniti projektne ideje iste ili slične tematike te se lakše povezati u projektna partnerstva. Tražilica partnera dostupna je putem sljedeće poveznice: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/partner-search

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X