Natječaji

INTERREG V-B Središnja Europa – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
25.01.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

IRI

Klima

Promet

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Gospodarski subjekti

lokalne/regionalne javne institucije

Raspoloživost sredstava

≈  60 milijuna eura

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Središnja Europa

Sažetak

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Središnja Europa, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020. Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u srednjoeuropskim gradovima i regijama zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, prelaska na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2, zaštite okoliša i poboljšanja transporta.

Prioritetne osi/tematski ciljevi otvoreni u trećem pozivu:

1. Inovacije:
1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi – isključivo projekti usmjereni na bottom-up implementaciju S3 strategija u industrijskom sektoru,
1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama – isključivo projekti usmjereni na razvoj društvenih inovacija i integraciju skupina i regija u nepovoljnom položaju,

2. Prelazak na ekonomiju s niskom razinom CO2:
2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi – isključivo projekti usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije javne infrastrukture isključujući javne zgrade i javnu rasvjetu,
2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena – svi projekti,

3. Prirodni i kulturni resursi:
3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa – svi projektni prijedlozi – svi projekti,
3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa – isključivo projekti usmjereni na razvoj kreativne i kulturne industrije (CCI),
3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život – svi projekti.

4. Prometno povezivanje Središnje Europe:
4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama – svi projekti,
4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja – svi projekti.

Projekti moraju uključivati minimalno 3 partnera iz 3 različite države od kojih najmanje 2 partnera moraju biti iz programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Programsko područje:  Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Njemačka (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), Italija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, tijela s javnopravnim ovlastima, privatne tvrtke, udruge, međunarodne organizacije.

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura (preporučena ukupna vrijednost pojedinačnog projekta je od 1 do 5 milijuna eura – ovisno o broju partnera). Intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je preporučeno trajanje projekta od 24 do 36 mjeseci.

Prijave moraju biti dostavljene elektronskim putem isključivo na engleskom jeziku koristeći on-line alat za praćenje programa eMS do zaključno 25. siječnja 2018. – 18:00 sati (CET)

Natječajnu dokumentaciju  možete pronaći na stanici programa www.interreg-central.eu/apply, a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Sve obavijesti o pozivu te eventualne izmjene i/ili nadopune natječajne dokumentacije biti će objavljene na programskoj stranici.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
Sektor za europsku teritorijalnu suradnju,
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb,
Danijela Gjuras
tel. 01 6391 960
danijela.gjuras@mrrfeu.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X