Natječaji

Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
08.03.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

IRI

Promet

Upravljanje

Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava

≈  60 milijuna eura

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav

Sažetak

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te radi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija
1.1. Poboljšanje postojeće pravne regulative vezane uz inovacije.
1.2. Poboljšanje kompetencija i kapaciteta za poslovne i društvene inovacije.

2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija
2.1. Jačanje transnacionalnog (zajedničkog) upravljanja vodnim resursima i rizicima od poplava
2.2. Poticanje održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te prirodnim resursima
2.3. Poticanje obnove i upravljanje ekološkim koridorima
2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje okolišnim rizicima

3. Bolje prometno povezana i energetski odgovorna Dunavska regija
3.1. Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja
3.2. Poboljšati energetsku sigurnost i energetsku učinkovitost

4. Dobro upravljana Dunavska regija
4.1. Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje društvenih izazova

Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci.

Prijave moraju biti dostavljene elektronskim putem isključivo na engleskom jeziku koristeći on-line alat za praćenje programa.

Natječajnu dokumentaciju  možete pronaći na stanici programa www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals , a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Sve obavijesti o pozivu te eventualne izmjene i/ili nadopune natječajne dokumentacije biti će objavljene na programskoj stranici

Informativne radionice

Informativna radionica će se održati 29. siječnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati (registracija od 10:00 sati) u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu (dvorana u prizemlju).

Zbog organizacijskih razloga molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem Prijavnog obrasca.

Radnu verziju programa možete pronaći ovdje.

Radni jezik info dana je hrvatski.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X